Tlačiť
PDF

Aký je časový harmonogram seminárov?

Semináre bývajú najčastejšie počas víkendov v trvaní dva dni (sobota a nedeľa).

Harmonogram seminárov býva nasledovný:

Prvý deň (najčastejšie sobota) je prezentácia účastníkov v čase od 8:15 do 9:00.

Od 9:00 do 18:00 prebieha seminár a praktické príklady.

Druhý deň (najčastejšie nedeľa) začíname ráno o 8:30 a spravidla končíme seminár v čase medzi 16:00 až 17:00 v závislosti od Vašich otázok a diskusie.

. Posted in Časté otázky a odpovede - Semináre - prihlásenie, priebeh, certifikácia