semináre a školenia feng shui

Tlačiť
PDF

Päť spirituálnych esencií v alchymistickej praxi vnútorného qi gonguDátum: kedykoľvek online
Cena online: pozrite si aktuálne akcie v eshope
Miesto konania: priamo u Vás doma
Rozprávanie o vnútornej praxi qi gongu (čchi kungu)

Tlačiť
PDF

Akadémia čínskej metafyzikyTermín: 14.11. - 16.11. 2014
Miesto: Bratislava, Hotel Chopin

Zahraniční aj domáci lektori. 30 workshopov počas troch dní.
Feng shui, astrológia, čínska medicína, bojové umenia, alchýmia, I ťing...

Tlačiť
PDF

Howard Choy - kurz Xuan Kong Da Gua na tradicne-feng-shui.skTermín: 8.11. - 11.11. 2014
Zvýhodnená cena: 350 € (400 €)
Platí pri objednaní do 7.11.2014
Miesto: Bratislava, Hotel Chopin

Pokročilé techniky časovania udalostí na základe 64 hexagramov.

Tlačiť
PDF

Howard Choy

Howard Choy (Nemecko)

Tao Fu – Taoistické písmo ducha – úvod do taoistických talizmanov

Podľa moderných učencov je pôvodným zámerom taoistickej tvorby talizmanom komunikácia s Nebesiami za účelom získania ochrany pomocou rituálneho zápisu znakov. Je to ako písanie tichej modlitby, ktorej význam chápe len ten, kto ju tvorí. S rozvojom taoizmu ako náboženstva sa tvorba talizmanov stala súčasťou ich náboženskej praxe. Na seminári prejdeme históriu praxe tvorby talizmanov od najstarších čias až po dnešnú dobu. Ukážeme si aké rituálne postupy boli používané v praxi.  

Tlačiť
PDF

Jan Pletánek (CZ)Jan Pletánek

Esencia Tai Ji, Qi gong a funkčná fyzioterapia

Na seminári sa zameriame na princípy budovania vnútornej štruktúry statických pozícií a pohybu, ktoré predstavujú esenciu pre prax Tai Ji a qi gongu. Prediskutujeme spoločne prínos poznatkov funkčnej fyzioterapie do vnútorných cvičení a praxe.

Tlačiť
PDF

Michel VinogradoffMUDr. Michel Vinogradoff (Francúzsko)

Prínos Yi Jingu k ôsmym mimoriadnym meridiánom

Vďaka vnímaniu súvislostí medzi textom Da Zheng, ktorý opisuje prepojenie kľúčových bodov týchto meridiánov s trigramami, a 64 hexagramami Yi Jingu získame nový prístup k týmto meridiánom. Z toho vyplýva psychologické snímanie týchto ôsmych meridiánov, ktoré tvoria kostru každého jedinca. Chorobné príznaky na týchto meridiánoch sú počuť v prejave pacienta už od prvého vyšetrenia. V tom, ako pacient opisuje svoju cestu, môže terapeut počuť osobitú „melódiu“ každého meridiánu a následne tomu prispôsobiť liečenie. Tento prístup tvorí jemnú a vernú typológiu ôsmych mimoriadnych meridiánov.

Predstavenie a ukážka rýchlej metódy na zostavenie hexagramu človeka - praktický workshop

Na základe tradičného čínskeho myslenia a jeho symbolov, Yi Jingu a jeho komentárov sa predstavia jednoduché a pre všetkých použiteľné pojmy. Počas cvičení si každý vyskúša aplikáciu spomínanej metódy.

Tlačiť
PDF

Dušan BelkoPhDr. Mgr. D. A. T. Dušan Belko PhD. (SK)

Taoistické kozmologické modely a ich súvzťažnosti s metafyzickými koncepciami

Prednáška je tematicky zameraná na hĺbkový rozbor niektorých taoistických kozmologických modelov viacrozmernej reality a na objasnenie ich špecifických súvzťažností s vybranými metafyzickými koncepciami fungujúcimi (nielen) v čínskej kultúre.

Tlačiť
PDF

Jan PletánekMarína Čarnogurská PhD. (SK)

Áno, je to iba Energia (Te) nekonečného multiverza bytia?! Ale...

Informácie z novo pripravovanej publikácie na tému čínskej metafyziky.

Tlačiť
PDF

Mgr. Ľubomír Slejzák (SK)Mgr. Ľubomír Slejzák

Workshop - Symbolika mandál

Tvorba osobných mandál podľa princípov feng shui, tvorenie slovenských Čarokruhov, tvorenie spoločnej Dúhovej mandaly s posolstvom. Praktické ukážky a miniprezentácie.

Tlačiť
PDF

Janko Svetlan MajerčíkJanko Svetlan Majerčík (SK)

Raňajší koncert svetla

Symbolické hudobné prepojenie medzi spiritualitou a tradíciou našich končín a spiritualitou východu. Janko Vás ráno privíta svojou čarovnou hudbou a otvorí svojou Modlitbou program kongresu.

Tlačiť
PDF

Marta Látalová (SK)Marta Látalová

Workshop - Duch čaju

Na seminári si porozprávame o čaji a ukážeme čajový obrad v praxi spojený s ochutnávkou.

Tlačiť
PDF

RamivanaRamivana (UK a SK)

Rami a Ivana Shaafi

Ranná Gongová rezonacia

Vibrácie zvukov gongov - raňajšia meditácia.

Tlačiť
PDF

Iva ProškováIva Prošková (CZ)

Workshop - Čínska tušová maľba

Spojení podvědomí, ruky a vidění světa v čínské tušové malbě. Nácvik jednoduchých tahů štětce, co štětec dokáže, jak se umí spojit s myslí a představou. I úplný začátečník vytvoří na konci hodiny krásnou věc, dokáže však najít i zklidnění a pohodu na duši.

Tlačiť
PDF

Marta Škvarková (SK)Marta Škvarková

Workshop - Čínština – inšpiratívne učenie sa
Poznávacie znamenia nášho učenia sa:

Tlačiť
PDF

Štepán Vyhlídka (CZ)Jan Pletánek

Vnútorná podstata princípov Yin a Yang

Piliere čínskeho myslenia ako sú princípy Yin a Yang, qi a ich využitie v rámci čínskej medicíny a tradičných cvičení Qi Gong.

Tlačiť
PDF

François HainryFrançois Hainry (Francúzsko)

Tai Ji Quan a Qi Gong - vzájomné väzby a prepojenie

Táto prednáška detailne hovorí o vzťahu a vývoji Tai Ji Quan a Qi Gongu, o ich technických zvláštnostiach, o tréningových cvičeniach, o jeho metodike pôsobenia, ktoré sú základom pre postupnosť pohybu a o ich aplikovaní v bojovom umení.

Tlačiť
PDF

Petr Bílý (SK)Petr Bílý

Energetika emócií, ich symbolika a vplyv na ľudský život

Táto prednáška ponúka hlbší vhľad do problematiky chorôb človeka a pochopenie, že každá choroba nám má niečo ukázať, niečo pomôcť pochopiť a naučiť. Zároveň sa zistilo, že choroba ako taká má vonkajšie a vnútorné príčiny, pričom medzi tie vnútorné patria podľa klasickej čínskej medicíny aj naše emócie. Ich vplyv na energetiku človeka ovplyvňuje celé fungovanie tela a práve pochopením mechanizmu tohto vplyvu potom vieme lepšie pracovať s našimi emóciami a minimalizovať ich negatívny vplyv na nás a náš zdravotný stav.

Tlačiť
PDF

PhDr. Feng-yűn Song (CZ)Jan Pletánek

Workshop - Autoterapia hlasom

Chcete odstranit emotivní bloky? Jak lépe ovládat svůj hlasový projev? Víte, že problémy pramení právě z nepřirozeného dýchání? Hledáte nový směr, když starý vám již dávno neslouží?

Autoterapeutický program ATHD čínské zpěvačky a hlasové pedagožky PhDr. Feng-yűn Song, se zaměřuje na tělo a jeho emotivní procesy. Naučí Vás základní orientaci v pohybu energie. Poradí, jak se svým hlasem, dechem a s tělem. K účasti na semináři není podmínkou pěvecká ani hudební zkušenost.

Tlačiť
PDF

Boris IvaničMUDr. Boris Ivanič (Sk)

Shu 樞- Os v našom živote

Princípy KAI開 ( otvoriť ) HE 闔, (zatvoriť) , SHU 樞 (niečo ako otočná os ) sú princípy všeobecne známe. Vychádzajú z teórie tzv. 6 oddielov ( taiyin , shaoyang etc.) a popisujú transformáciu Yin a Yang, prípadne na úrovni tela, transformáciu Qi a XUE. Mnohokrát nie sme úplne s tymito príncípmi stotožnení, nakoľko ich používame iba čiastočne, alebo ich možnosti nevieme dostatočne zaradiť do našej praxe, práve v dôsledku absencie teórie. Najčastejšie sa v našej praxi stretávame s princípmi KAI a HE, ale neuvedomujeme si, že tzv. symbolická predstava otvárania a zatvárania, sa vždy deje pôsobením otočnej osy. Práve patológie tejto oblasti sú najčastejšie prehliadnuteľné.

Tlačiť
PDF

Iva Czyžová (CZ)Iva Czyžová

Workshop Čínske uzly

Ukázky vázání základních uzlů – uzel štěstí, mystický uzel pan-chang, knoflíkový uzel, uzel dvou mincí ... podle počtu zájemců možnost uvázat si vlastní uzel; možnost nahlédnout do zahraniční odborné literatury o uzlech.

Tlačiť
PDF

Ľudovít Lauko (SK)Jan Pletánek

Workshop - Základná os organizácii s aplikáciou piatich elementov

Organizácie fungujú v prostredí, ktoré je sprevádzané ustavične prebiehajúcimi zmenami. Tento jav však nie je špecifickou črtou súčasnosti, ale neoddeliteľným znakom života, bytia a základným predpokladom ďalšieho vývoja. Preto úlohou manažmentu organizácie je jednak potreba reagovať na zmeny prebiehajúce v prostredí, ale zároveň aj snažiť sa ich predvídať a pripravovať reakcie na ne.

Tlačiť
PDF

Miroslav BakošMiroslav Bakoš (SK)

Baguaquan a Yijing: Osem trigramov na ceste od hmoty k duchu a späť

Teória a prax v čínskej metafyzike – cesta od obecných filozofických úvah k prírodnej filozofii a jej dôsledky na bežný život ľudí v tradičnej čínskej spoločnosti. Špecifické rysy čínskeho mysticizmu – mníšska spiritualita taoizmu a buddhizmu a laické prejavy mysticizmu v tradičnej čínskej medicíne, kultúre.

Tlačiť
PDF

Pavol Ziman

Pavol ZimanPavol Ziman (SK)

Čas z pohľadu čínskej metafyziky - výber priaznivých a nepriaznivých dní

Ako použiť v praxi techniky pre vyhľadanie a výber priaznivých dní. 

Tlačiť
PDF

Roy Littlesun (USA)Roy Littlesun

Alchýmia stravy

Národy učí žiť v súzvuku so Stvoriteľom, so Zdrojom, Stvoriteľ a Stvorenie sú jedno a tak Stvoriteľ je súčasťou každého Stvorenia. Royove posolstvo nesie energiu naliehavosti, pretože ako Roy hovorí "budúcnosť je teraz".

Hopiovia sú známi tým, že sa dožívajú v plnom zdraví vysokého veku. Kvalita nášho života závisí od kvality našej krvi, ktorej kvalita závisí od toho čo jeme a ako jeme. Naše stravovanie následne ovplyvňuje aj náš spôsob vnímania a tvorenia sveta. Roy láskavo učí ľudí vedomému bytiu a prevzatiu zodpovednosti za stav reality, ktorú v našich životoch žijeme a ponúka východiská. Už po 10 dňoch vedomého stravovania môžeme dosiahnuť zmenu kvality našej krvi a tak aj kvalitu nášho života.