Dvojročné štúdium Taoistickej medicíny a akupunktúry.