e-shop Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Ceny zobraziť v EUR  CZK  |   prihlásenie  |   registrácia  |   KONTAKT  |   Dnes je Pondelok 21.10.2019
do ľava do prava
Kurzy, semináre, prednášky a workshopy / 1 Kurzy naživo / QI Gong a taoistická alchýmia naživo
12 bodov inkarnácie Ducha - 1. časť
12 bodov inkarnácie Ducha - 1. časť
Termín: 15.11.2019 - 15.11.2019
Trvanie: 1 deň
Miesto: Bratislava
Cena: 80,00 €

Videopozvánka na kurz

Čomu sa budeme na kurze venovať?

Kurz 12 bodov inkarnácie duchaDuch Shen bol považovaný za najdôležitejší aspekt pôvodnej akupunktúry. Podľa klasického diela Lingshu (8. kapitola) je duch Shen najhlbším koreňom akupunktúrnej liečby. V starých rukopisoch máme možnosť nájsť podrobný popis procesu inkarnácie ducha Shen do fyzického tela po počatí, ktorý prebieha v niekoľkých fázach symbolicky a numericky vyjadrených cez 12 stavov, ktoré korelujú s 12 znameniami čínskeho zvieratníka a manifestujú sa v 12 riadnych meridiánoch ľudského tela. Nebesia tvoria vzor pre prejav energie v ľudskom tele na tvorbu jeho formy (Xing). Duch Shen vstupuje do fyzického tela, aby ho oživil a smeroval jeho evolúciu k Nebesiam, ktoré sú jeho pôvodnou podstatou. Materiálny svet umožňuje vytvoriť formu pre Ducha a udržuje ho v pevnej podobe. Materiálny svet vytvára zároveň aj prekážky, ktoré duch Shen musí prekonávať. V tomto procese evolúcie vo fyzickej rovine môže dochádzať k rôznych patológiám blokád, ktoré brzdia spirituálny vývoj človeka, oslabujú jeho vitálne funkcie, zastierajú schopnosť byť v kontakte vedome s prvotným svetlom svojho Nebeského bytia. 

Pre vonkajšie patológie, ktoré sa týkajú blokád oslabujúcich prejavenie sa ducha vyvinul Sun Si Miao techniky 13 bodov ducha (Gui). Ak však dochádza k blokádam ducha z vnútorných príčin, používal sa na harmonizáciu systém práce s 12 bodmi ducha, ktoré majú vo svojom názve znak Shen. Proces materializácie ducha Shen prebieha v 4 fázach, ktoré sú previazané vždy na skupinu troch akupunktúrnych bodov, ktoré umožňujú harmonizovať príslušné patológie a blokády. Voľný tok energie v týchto štyroch fázach umožňuje, aby sa Duch Shen plnohodnotne mohol inkarnovať a zakoreniť vo fyzickom tele a tiež, aby mal voľnú cestu návratu späť na Nebesia.

Cieľom kurzu bude podrobne priblížiť celú teóriu inkarnácie ducha Shen v 4 fázach vrátane diagnostiky a terapie PROBLÉMOV NA HLBOKÚ SPIRITUÁLNU HARMONIZÁCIU ČLOVEKA, ČO PREDSTAVUJE NAJSUBTÍLNEJŠIE TECHNIKY LIEČBY, KTORÉ KLASICKÁ ČÍNSKA MEDICÍNA VYVINULA.

Kurz bude rozdelený na dve jednodenné časti, v ktorých postupne prejdeme celú teóriu aj prax, ktorú je možné aplikovať akupunktúrou, akupresúrou, použitím esenciálnych olejov na akupunktúrne body ako aj ďalšími technikami.

V cene je zahrnuté:

1.) príručka ku kurzu
2.) video záznam z kurzu
3.) Osvedčenie o absolvovaní kurzu


Pre koho je kurz určený?

 • Pre záujemcov o hlbší vhľad do teórie a praxe čínskej medicíny
 • Pre masérov, terapeutov, praktikov qi gongu a bojových umení
 • Pre každého, kto má záujem aktívne pracovať na podpore svojich autoregeneračných schopností a prevencii pre udržanie rovnováhy organizmu

Aké sú požadované vstupné znalosti?

Pre účasť na kurze nie sú požadované žiadne vstupné znalosti.

Ako bude kurz a štúdium prebiehať?

 • Jednoducho a názorne - to najlepšie z čínskej medicíny dostanete s množstvom obrázkov a pomôcok aby ste informácie ľahko uchopili
 • Prakticky - budete študovať to s čím sa v živote skutočne môžete bežne stretávať a čo môžete veľmi dobre použiť
 • S radosťou a hravosťou - budete si môcť veľa techník prakticky vyskúšať u seba a natrénovať aby sme prepojili teoretické informácie a prax


Obsah celého kurzu v rozsahu 2 x 1 deň

 • Podstata ducha Shen
 • 4 fázy inkarnácie ducha
 • príčiny blokád a ich prejavy
 • diagnostika na štyroch fázach inkarnácie
 • Patológie zakoreňovania ducha Shen v esencii Jing
 • Jingshen - podstata
 • Shenming - život a duch
 • Xing - ľudská podstata a prirodzenosť
 • Qing - funkcie emočnej roviny
 • Vzťah Xin, Qing, Ming a Gui - rozbor filozofických pojmov
 • Metodika aplikácie akupunktúrnych bodov
 • 12 bodov ducha a ich rozdelenie na 4 fázy
 • Tri úrovne bodov - Nebesia, Zem a človek
 • Použitie esenciálnych olejov na 12 bodov ducha
 • Vortex tvorenia a veža ducha
 • Kombinácia hmoty a ducha
 • Princípy osudu v Daodejingu
 • Osud a ľudská podstata
 • Predkovia ducha
 • Stabilita ducha v prechodových fázach
 • Žlté nádvorie
 • Transformácie ducha Shen
 • Nesmrteľnosť ducha a jadeit
 • princípy ohňa a vody
 • alchymistické transformácie
 • Prenatálna a postnatálna brána
 • Gao a Hung a ich vzťah k duchu Shen
 • Neliečiteľné ochorenia
 • Dvojitý prechod
 • koreň ducha a úloha žlčníka v zakoreňovaní ducha Shen
 • Pôvodný duch Yuan Shen
 • Most medzi sakrálnym a profánnym
 • Oltár ducha a chrám predkov
 • tvorba posvätného priestoru
 • Kultivácia cností a pečať ducha
 • Jas ducha a harmonizácia slnka a mesiaca
 • funkcie zvláštnych orgánov v procese inkarnácie
 • žlčník ako matrica pre ducha
 • prevod svetla
 • Sála predkov a mentálno emočné transformácie
 • Cesta ducha a otrávenie srdca
 • poškodzovanie červami a patológie GU
 • Cesta démonov
 • rodinná karma a kniha premien
 • Skladisko ducha a zakoreňovanie srdca
 • prítomnosť božstva v centre
 • zostup a vzostup ducha a jeho návrat
 • vnútorná a vonkajšia iniciácia
 • nebeské telá a predkovia
 • hviezdny duchovia, mliečna dráha
 • význam hornej hviezdy
 • božstvá v nebeských konšteláciách
 • tanec kráľa šamana
 • Chong Mai a Shen
 • božské prepojenie
 • Veľká jednota
 • Brána ducha - ochrana a kultivácia
 • Radostivosť a potešenie
 • praktické aplikácie bodov

Pozrite si krátku videoukážku zo školenia o čínskej medicíne

 
www.tradicne-feng-shui.sk  |   www.metatron.sk  |   Náš e-shop  |   O firme  |   Obchodné podmienky  |   Ochrana osobných údajov  |