e-shop Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Ceny zobraziť v EUR  CZK  |   prihlásenie  |   registrácia  |   KONTAKT  |   Dnes je Piatok 20.09.2019
do ľava do prava
Kurzy, semináre, prednášky a workshopy / 2 On line kurzy / Taoistická akupunktúra - Wu Yun Liu Qi online
Wu Yun Liu QI - kmene a vetvy - online - modul 01 - 08
Wu Yun Liu QI - kmene a vetvy - online - modul 01 - 08
Trvanie: 128 h
Miesto: Priamo u Vás doma
AKCIA: 560,00 € (700,00 € €)  platí do: 30.09.2019


Praktický kurz Wu Yun Liu Qi
(5 pohybov šestorej QI)

Konštitučná akupunktúra podľa Nebeských Kmeňov a zemských vetiev

História konštitučnej akupunktúry a klasickej čínskej medicíny siaha do veľmi dávneho obdobia. V klasických starobylých rukopisoch ako Nei Jing Su Wen-Ling Shu, Nan Jing, a Jia Yi Jing sa nám zachovali princípy hlbokej konštitučnej harmonizácie organizmu na základe znalostí účinkov a pôsobenia piatich pohybov šestorej qi (Wu Yun Liu Qi). Dnes je tento systém známy pod názvom Nebeské kmene a zemské vetvy alebo aj ako Klasická Taoistická akupunktúra. Wu Yun Liu Qi je forma pôvodnej akupunktúry, ktorá sa počas dlhých stáročí praktizovala v Číne. Jej znalosti sa odovzdávali výhradne ústnou tradíciou a boli previazané na osobnú vnútornú alchymistickú kultiváciu praktizujúcich osôb.

Základom pre harmonizáciu organizmu je výpočet konštitučnej energie človeka na základe jeho roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia. Kombinácia energie nebeských kmeňov a zemských vetiev v štyroch pilieroch (známa ako systém BAZI) spolu s prevládajúcou energiou divízie roku narodenia vytvára energetickú konštitučnú mapu človeka. Všetky vnútorné orgány a meridiány sú previazané na energiu nebeských kmeňov a zemských vetiev. Pomocou konštitučnej mapy vieme odčítať tendencie človeka k nerovnováhe energie v orgánoch a meridiánoch. Mapa nám pomáha dešifrovať koreň nerovnováhy, problémov a patológií a na jej základe vieme efektívne zvoliť výber bodov a meridiánov pre opätovnú harmonizáciu konštitučnej energie človeka. Rovnakou dôležitou časťou je určenie konštitučne nevhodných meridiánov a akupunktúrnych bodov, ktoré nie je vhodné u človeka často používať vzhľadom k oslabeniu jeho osobnej energie.

Pomocou pulzovej diagnostiky zisťujeme aktuálny stav rovnováhy a problémov človeka, čo sa momentálne v jeho organizme deje. Na základe výpočtov konštitučnej mapy, anamnézy, pulzovej diagnostiky a výpočtov aktuálnych časových vplyvov prevládajúcej energie v okamihu harmonizácie volíme techniky a prostriedky na podporenie samoregeneračných schopností organizmu.

Ukážka z kurzu

Ukážka grafického výstupu konštitučnej mapy

Ukažka konštitučnej mapy človeka v systéme Wu Jun Liu Qi Konštitučná mapa na základe BAZI - pilierov narodenia človeka

Pre koho je kurz určený?

 • Hlavne  pre praktikov čínskej medicíny a akupunktúry
 • Pre osoby praktizujúce masáže Tuina, Shiatsu
 • Pre praktikov liečebného a medicínskeho Qi Gongu
 • Pre praktikov čínskej fytoterapie a dietetiky
 • Pre osoby, ktoré majú záujem o prehĺbenie znalostí z oblasti klasickej čínskej medicíny
 • Pre každého, kto má záujem aktívne pracovať na podpore svojich autoregeneračných schopností a prevencii pre udržanie rovnováhy organizmu

Aké sú požadované vstupné znalosti?

Pre účasť na kurze je potrebné ovládať základnú teóriu čínskej medicíny, meridiánov, funkcie orgánov a akupunktúrnych bodov.

Čo všetko je v cene zahrnuté?

V cene kurzu Wu Jun Liu Qi

 • príručky v slovenčine k 12 modulom v rozsahu cca 1 000 strán elektronicky do Vašich tabletov a notebookov
 • referenčné tabuľky pre rýchle vyhľadanie kľúčových údajov
 • softvér na výpočet kmeňov a vetiev (na platforme MS Excel), aby ste zbytočne nestrácali čas ručnými výpočtami
 • zdarma prístup na tri mesiace k videonahrávkam z každého jedného stretnutia, ktoré si môžete pozrieť koľkokoľvek krát, koľko budete potrebovať


Tematické okruhy školenia

História kmeňov a vetiev

 • Prehľad zdrojových prameňov
 • Referenčné zdroje a citácie zo starých diel
 • Vývoj a metafyzické aspekty kmeňov a vetiev

Filozofické a alchymistické princípy

 • Emanačná teória – vznik hmotnej reality
 • Prvotná iskra a čistý nebeský Yang
 • Podrobný rozbor štyroch emanačných fáz a ich manifestácia v troch úrovniach
 • Rozbor významu čínskych znakov
 • Inkarnácia človeka na troch úrovniach existencie
 • Alchymistické princípy involúcie, evolúcie a kultivácie
 • QI, LI, SHU – diferenciačné princípy manifestácií v hmotnej realite
 • Číselná symbolika a jej aplikácia v praxi
 • Číselné modely HE TU a LUO SHU, ich význam a interpretácia v kmeňoch a vetvách
 • Si Xiang (štyri tváre) a BAGUA
 • Filozofické a metafyzické princípy rovnováhy
 • Alchymistické princípy plnosti a prázdnoty – Dao a Wu Ji
 • Od plnosti cez prázdnotu prostredníctvom jednoty k mnohosti

QI

 • Tai Ji, Yu, Qian a  QI  - rozbor pôvodných čínskych znakov a ich interpretácia
 • Transformácia QI, transformačné princípy a fázy
 • Xian Tian a Hou Tian Qi – vzájomné vzťahy prednebeskej a postnebeskej Qi
 • Vzájomné vzťahy Yuan QI, Zhen QI, Zong Qi
 • Prepis informačný vplyvov do energo-informačného systému človeka z karmických vplyvov, nebeských konštelácií a energie predkov
 • Transformácia qi v procese interakcie
 • Tian QI, Di QI a REN QI – ich vzájomné prepojenia a vzťahy
 • Tian QI – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • DI – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • REN – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • Ako ovplyvňuje priestor a čas narodenia ľudskú QI
 • Vplyvy spoločenského a náboženského prostredia, energie hôr, miest a krajín na ľudskú qi
 • Ako nastoliť rovnováhu na piatich úrovniach existencie človeka v troch svetoch

Postnebeská QI

 • Vzájomné vzťahy Yuan Qi, Zhen Qi a Gu Qi
 • Zong Qi a Da Qi
 • Xue Qi, Wei Qi a Ying Qi
 • Rong Qi, Zheng Qi, Xie Qi
 • Podstata a práca s rôznou qi v systéme kmeňov a vetiev

SAN BAO v systéme kmeňov a vetví

 • Tri poklady – rozbor čínskych znakov a alchymistické vzťahy
 • Prednebeský a postnebeský SHEN – Qi a JING
 • Transformačná funkcia trojitého ohrievača

Fluidá, transformácia tekutín a potravy na QI

 • Kľúčové orgány pre transformáciu tekutín a stravy na qi
 • Princípy výživy organizmu
 • Patologické poruchy, ich diagnostika a princípy terapie
 • Použitie meridiánov a špeciálnych bodov na výživu fluid v tele
 • Body na transformáciu tekutín a stravy
 • Ako vhodne voliť kombinácie bodov a meridiánov
 • Výživa obličkovej qi cez tekutiny a stravu

Príčiny ochorení

 • Vonkajšie príčiny ochorení v troch úrovniach, ich prejav a techniky harmonizácie
 • 5 škodlivín, ich prejav a vylúčenie z organizmu
 • Vnútorné príčiny ochorení
 • Harmonizácia emócií
 • Harmonizácia problémov súvisiacich so stravou

Vývoj patológií

 • Dedičné, vrodené a rodinné patológie
 • Podstata patológií a ich prejav na qi
 • Kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky
 • Stagnácia a invázia qi
 • Vývoj patológie v čase a cyklus smrti
 • Posúdenie závažnosti patológie a prognóza vývoja
 • Reaktívna a excesívne reaktívna qi
 • Autoreaktívna a stagnujúco reaktívna qi
 • Alergické, autoimunitné a nádorové patológie, ich podstata a princípy harmonizácie

Princípy a metódy harmonizácie a liečby

 • Výživa slabej qi
 • Harmonizácia nerovnovážnej qi
 • Vypudenie patogénnej qi
 • Harmonizácia na úrovni neba, zeme a človeka
 • Aplikáca Sheng a KE cyklov v systéme Wu Jun Liu Qi na troch úrovniach
 • Princípy harmonizácie na základe šiestich divízií
 • Špecifické techniky ovplyvnenia akupunktúrnych bodov v systéme kmeňov a vetiev
 • Si Bei – štyri možnosti vývoja patológií kmeňov
 • Princípy prevencie pri harmonizácii organizmu

Wu Jing Shen - Päť spirituálnych esencií

 • YUAN SHEN a ZHI Shen
 • Vzťah Shen – LING
 • Ling Shen a Ling Hun
 • 5 emanačných svetov vo vzťahu k piatich spirituálnym esenciám
 • Model LUO SHU vo vzťahu k spirituálnym esenciám
 • Podrobných rozbor piatich spirituálnych esencií, čínske znaky, interpetácia
 • Yangová a Yinová cesta Shenu – vzťah HUN a PO
 • Techniky ako uvoľniť HUN z PO
 • Vplyv kmeňov a vetiev na HUN
 • Vplyv Feng SHUI na PO
 • YI a ZHI
 • Poruchy na úrovni spirituálnych esencií, ich diagnostika a princípy harmonizácie
 • Diagnostika a harmonizácia blokov na úrovni emočných, mentálnych a psychických prejavov človeka
 • Vitalizovanie a zakoreňovanie piatich spirituálnych esencií
 • Patológie nebeských kmeňov vzhľadom k spirituálnym esenciám človeka
 • Purifikácia, vitalizácia a zakoreňovanie spirituálnych esencií s využitím techník vnútornej alchýmie

Shi Tian Gan – desať nebeských kmeňov

 • Solárny a lunárny kalendár v čínskej astrológii
 • 24 solárnych období
 • Nebeské cykly veľkého voza a planét
 • DA YUN – veľký pohyb nebeských kmeňov
 • Emanácie vo vzťahu k nebeským kmeňom
 • PU QI a GE QI - Univerzálna a osobná Qi a ich vzájomný vzťah
 • Štruktúra energií nebeských kmeňov
 • Podrobný rozbor čínskych znakov a vlastností nebeských kmeňov
 • Osobnostné, mentálne, emočné a psychologické charakteristiky nebeských kmeňov
 • Princípy harmonizácie patológií nebeských kmeňov
 • Xiang Ke a Xiang Sheng – súhlasná a nesúhlasná qi nebeských kmeňov a ich využitie v terapii a harmonizácii patológií
 • Princípy liečebnej preventívnej harmonizácie
 • Kmeňové body a ich použitie v praxi
 • Vzájomné vzťahy kmeňových bodov
 • Rozplietacie body a ich použitie
 • Rozbor patológií nebeských kmeňov a princípy ich harmonizácie
 • SUI YUN – ročné pohyby yangových a yinových kmeňov
 • Analýza konštitučných faktorov osobnej qi človeka vo vzťahu k ročným pohybom
 • ZHU Yun a KE Yun – princípy hosťa a hostiteľa a ich praktická aplikácia

Shi Er Di Zhi – 12 zemských vetiev

 • Filozofia zemských vetiev a ich vznik
 • Prechod od 5 k 6
 • Podstata čo vyjadrujú zemské vetvy
 • Vzájomné vzťahy interakcie nebeských kmeňov a zemských vetiev na úrovni pilierov
 • Podrobný rozbor 12 zemských vetiev vo vzťahu k hexagramom, pohybu cyklu Jupitera a Solárnym vplyvom, rozbor čínskych znakov
 • Vnútorná štruktúra energií zemských vetiev
 • Vzájomné vzťahy zemských vetiev – Liu Chong – šesť konfliktov, San He – tri harmónie, šesť harmonických kombinácií, vzťahy deštrukcie
 • Osobnostné, mentálne, emočné a zdravotné vplyvy zemských vetiev
 • Patológie zemských vetiev a princípy ich harmonizácie
 • Xiang Ke a Xiang Sheng – súhlasná a nesúhlasná qi zemských vetiev a ich využitie v terapii a harmonizácii patológií
 • Sezónna Qi zemských vetiev a vzťahy Wu Xing
 • Cirkulácia Jing qi podľa pohybu zemských vetiev
 • Prepojenie vetiev na meridiány a vzájomné vzťahy meridiánov
 • Body hlbokých energií zemských vetiev a princípy ich praktickej aplikácie
 • 60 kombinácií nebeských kmeňov a zemských vetiev – rozbor patológií a princípy ich harmonizácie

BAZI – štyri piliere

 • Výpočet úplnej konštitučnej Qi človeka na základe roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia
 • Interpretácia jednotlivých pilierov v praxi
 • Hľadanie silných a slabých prvkov v osobnej qi človeka podľa jeho BAZI
 • Výpočet chýbajúcej QI na úrovni 4 pilierov
 • Divinačné techniky BAZI – ako predvídať kedy nastanú aké typy udalostí v živote človeka
 • Podrobná osobnostná charakteristika človeka za základe jeho BAZI

Liu Qi – šestorá qi

 • Numerické súvislosti a filozofia Wu Jun Liu Qi
 • Rôzne úrovne priemetu Liu Qi
 • Šesť oddielov (divízií) – ich popis a funkcia
 • Vzájomné vzťahy oddielov
 • Patológie oddielov a princípy ich harmonizácie
 • Liu Qi v systéme Wu Xing
 • Liu Qi v systéme troch úrovni Tian, Di, Ren
 • Šesť klimatických faktorov, ich popis a prejav
 • Prejav Liu qi v orgánoch, meridiánoch a zemských vetvách
 • Šesť vrstiev Liu Qi, Liu Shi – šesť období v roku
 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza Liu Qi na úrovni človeka
 • Wu Jun Liu Qi – päť pohybov šestorej qi
 • Si Tian Zhi Qi a Zai Quan Zhi Qi – vládcovia roka
 • Zhu Qi a Ke Qi – princíp hosť a hostiteľ
 • Vzájomné vzťahy šiestich oddielov a ich použitie na harmonizáciu organizmu
 • Shun Hua, Tian Xing – prospešný a nevhodný generátor, prospešný a nevhodný ničiteľ
 • Vzájomné vzťahy nebeských kmeňov, zemských vetiev a oddielov
 • Špeciálne ročné stretnutia – päť typov

Podrobný rozbor patológií a princípy harmonizácie

 • Výpočet a podstata chýbajúcich orgánov v konštitučnej qi človeka
 • Výpočet opravnej konštitučnej qi
 • Výpočet opravnej divízie
 • 120 kombinácií nebeských kmeňov, zemských vetiev a oddielov
 • Pulzová diagnostika kvantitatívnych aj kvalitatívnych zmien na pulze
 • Podrobný rozbor mechanizmov ich patológií a princípy harmonizácie
 • Stanovenie princípov stratégie liečby
 • Pozorovanie príznakov a ich transformácia na princípy kmeňov a vetiev
 • Výber konštitučne vhodných meridiánov
 • Konštitučne zakázané meridiány a body
 • Tendencie vývinu patológií u Yinových a Yangových kmeňov a vetiev

Princípy harmonizácie

 • Využitie wu xing vzťahov – princípy Sheng a Ke na jednotlivých úrovniach reality
 • Harmonizácia patológií šľachosvalových dráh
 • Harmonizácia patológií riadnych meridiánov
 • Harmonizácia Ying Qi
 • Harmonizácia s využitím divergentných meridiánov
 • Podrobný rozbor vnútorného priebehu divergentných meridiánov a ich využitie v praxi
 • Harmonizácia s využitím ôsmych mimoriadnych dráh
 • Harmonizácia s využitím LUO meridiánov
 • Využitie špecifických vnútorných vetiev meridiánov – Yang Jiao Hui, Hui spojenia, Shu spojenia a spojenia štyroch morí
 • 13 špecifických vnútorných vetiev a ich použitie

Použitie kategórií bodov v systéme kmeňov a vetiev

 • Princípy a stratégie výberu bodov
 • Použitie LUO, Yuan a Xi bodov
 • Využitie Zu LUO Xue – skupinových luo bodov
 • Využitie Wu Shu Xue v kmeňoch a vetvách
 • Xing Xue , Xíng Xue, Zhi Xue, Zhi Xing Xue a Gan Xue – špecifické body v systéme kmeňov a vetiev
 • Mu Xue a Bei Shu Xue – indikácie a kontraindikácie použitia mu a shu bodov v konštitučnej harmonizácii organizmu
 • Tri skupiny Shu bodov a ich praktické využitie
 • Wai Shu Xue – extra transportačné body
 • Liu Xia He Xue – dolné body spojenia a ich použitie
 • Wei Qi Xue – posilnenie ochrannej funkcie organizmu
 • Gen Jie Xue – dva systémy bodov koreňa a ovocia
 • Qian Chuang Xue – využitie bodov okien do neba
 • Si Hai – body štyroch morí
 • Ba Hui Xue – osem zhromažďovacích bodov
 • Použitie bodov mimoriadnych drách – princípy a techniky ich kombinácie
 • Kontraindikácie pri používaní bodov mimoriadnych dráh

Harmonizácia zvláštnych psychických, mentálnych a emočných stavov

 • Koncept GUI – duchov v starej taoistickej tradícii
 • Rozbor čínskych znakov
 • Gui v starej praxi taoistickej mágie
 • Podstata Gui a ich prejav v človeku
 • Mechanizmus atakovania človeka GUI
 • Ochrana človeka pred vplyvom Gui
 • Atak Gui v okamihu inkarnácie človeka
 • Gui viazané na priestor
 • Špeciálne formulky na harmonizáciu psychických a hlbokých mentálnych a emočných problémov
 • formulka vonkajšieho a vnútorného draka
 • použitie Sun Si Miao GUI XUE – princípy aplikácie bodov duchov
 • zemské vetvy a body duchov, metodika aplikácie bodov duchov podľa denných a hodinových časových vplyvov
 • diagnostika patológií pre indikáciu použitia bodov duchov
 • praktická aplikácia harmonizácie pomocou bodov duchov
 • techniky ochrany terapeuta pri práci s Gui
 • formulka Yinovej a Yangovej depresie
 • Technika 28 lunárnych staníc – body duchov a zemské body
 • 5 Dračích pazúrov

Univerzálna QI

 • Preventívna harmonizácia organizmu
 • Harmonizácia v patológii
 • Ročné vplyvy, ich všeobecné tendencie k patológiám a ich interakcia s osobnou konštitučnou qi človeka
 • Harmonizácia osobnej qi človeka na základe ročných vplyvov
 • Denné a hodinové vplyvy
 • Výber prospešných meridiánov a zakázané meridiány podľa denných a hodinových vplyvov kedy sa robí terapia
 • Zakázané meridiány podľa denných vplyvov
 • Zakázané meridiány podľa mesačných vplyvov
 • Zakázané oblasti tela pre napichovanie na základe časových vplyvov
 • Otvorené hodinové body obzvlášť vhodné pre akupunktúru
 • Zi Wu Liu Zhu – prvá a druhá metóda otvorených bodov
 • Ling Gui Ba Fa
 • Technika trojitého ohrievača – trigramy orgánov a oblasti tela
 
www.tradicne-feng-shui.sk  |   www.metatron.sk  |   Náš e-shop  |   O firme  |   Obchodné podmienky  |   Ochrana osobných údajov  |