odborné články o feng shui

Tlačiť
PDF

Symetria a tvarové žiarenie

Symetria ako oblasť záujmu pútala pozornosť mysliteľov už od dávnych čias staroveku. V priebehu času a dejinách jeho postupného plynutia až do dnešných dní nestratila na svojej kráse. Naopak, čím ďalej tým viac sa stáva predmetom záujmu nielen matematikov, fyzikov ale aj bádateľov z iných odvetví, psychotroniku nevynímajúc.