Tlačiť
PDF

Praktiky meditácie Veľkého Vozu

Kurz Taoistické praktiky meditácie Veľkého vozuDátum: kedykoľvek online
Cena: pozrite si aktuálnu cenu v eshope
Miesto konania: Priamo v pohodlí Vášho domova
Taoistické vnútorné praktiky alchýmie a qi gongu.

Objednať Feng Shui Kurz

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe.

Teória a prax starej taoistickej meditácie veľkého vozu

 • história a prax techník Veľkého voza
 • dvojitá polarita hviezd
 • 28 konštelácií
 • 9 hviezd a 9 úrovní nebies
 • 3 aplikácie techník Veľkého voza
 • energia hviezd veľkého voza
 • 9 komôr troch dantianoch a ich vzťah k veľkému vozu
 • vyhľadávanie časopriestorových brán
 • zemské vetvy, nebeské kmene a 9 palácov
 • otváranie štyroch brán na základe časových cyklov zemských vetiev
 • 5 brán Taiji pólu
 • Tian Wu Zang - praktikovanie meditácie piatich yinových orgánov a spirituálnych esencií vo vzťahu k Veľkému vozu a nebeským konšteláciám

Ukážky z kurzu:

On line kurz Meditácia veľkého voza

Tradičné feng shui - úvod