Tlačiť
PDF

64 hexagramov vo feng shui a časovaní - Xuan Kong Da Gua

64 hexagramov vo feng shui a časovaní - Xuan Kong Da GuaTermín: kedykoľvek online
Cena: pozriet si aktuálnu cenu v eshope
Miesto: Priamo v pohodlí Vášho domova

Feng Shui a techniky časovania udalostí na základe 64 hexagramov

  Objednať Feng Shui Kurz

Trojdňový kurz určený pre praktikov tradičného Feng Shui. Techniky časovania osobných a feng shui udalostí pomocou 64 hexagramov.

Teória a prax Xuan Kong Da Gua techník

V Číne bolo šesť škôl Xuan Kong počas neskoršej dynastie Qing a skorej éry republiky ale do dnešných čias prežili len dve školy Xuan Kong. Jedna známejšia a populárnejšia - Xuan Kong Fei Xing (technika lietajúcej hviezdy) a druhá menej známa a menej populárna pre širokú verejnosť Xuan Kong Da Gua.

Da Gua (Veľké Gua/Hexagramy) pozostáva zo 64 hexagramov a jadro tohto systému je založené nie na lietajúcich hviezdach ale na používaní prednebeského usporiadania trigamov (Xian Tian Ba Gua) spolu s Luoshu schémou aplikovanou na hexagramy za účelom vyhodnotenia Ji-Xiong (prospešných a škodlivých vplyvov). Aplikácia techniky sa používa pri posúdení prichádzajúceho draka, odchádzajúcej vody, čelného a zadného smeru stavieb, ktoré predstavujú referenčné body pre výpočty.

V tomto pokročilom kurze sa nebudeme venovať len základom Xuan Kong Da Gua pre feng shui prax ale taktiež aj pokročilým technikám Xuan Kong Da Gua Date Selection, čiže aplikácie systému za účelom vyhľadania vhodného dátumu a času na časovanie udalostí pre aktivity.

V systéme Xuan Kong Da Gua každý zo 64 hexagamov obsahuje číslo elementu a číslo periódy. Budete ich vidieť pri práci so San Yuan Bazhai Luopanom na kompase, ktorého kópiu dostanete počas kurzu. Tieto vrstvy kompasu sú veľmi dôležité a sú kľúčom k odomknutiu tajomstiev Xuan Kong Da Gua tak pre feng shui ako aj časovanie udalostí. Je to jedinečná šanca aby ste sa počas troch dní naučili kompletný systém v rámci jedného kurzu.

Čo sa na kurze naučíte?

 • Vyhľadať prosperujúcu lokalitu v exteriéry pre pozemok, stavbu domu, firemných priestorov
 • Vybrať lepší pozemok, dom, byt, firemné priestory pri výbere z viacerých možností
 • Vybrať vhodný čelný smer stavby na základe exteriérových prvkov s presnosťou na 5° s mimoriadne stabilnou qi pre dlhodobé fungovanie
 • Vybrať vhodnú pozíciu a orientáciu vstupných dverí s presnosťou na 5°
 • Vytvoriť projekt záhradnej architektúry okolo domu alebo firemných priestorov
 • Nájsť vhodnú pozíciu pre umiestnenie vodných prvkov
 • Umiestniť v interiéry aktivačné prvky pre harmonizáciu qi
 • Ošetriť nepriaznivé vplyvy v priestore
 • Vyhľadať a aktivovať rezonančné body v priestore pre harmonizáciu partnerských vzťahov
 • Vyhľadať a aktivovať rezonančné body v priestore pre harmonizáciu pracovných vzťahov
 • Vyhľadať a aktivovať rezonančné body v priestore pre harmonizáciu rôznych typov životných problémov (s úradmi, spory, finančné problémy ...)
 • Vyhľadanie a aktivovanie špeciálnych rezonančných bodov v priestore pre harmonizáciu osôb k budove, exteriéru a časový vplyvom
 • Podporiť schopnosť počatia dieťaťa – výber vhodného dátumu a času, nastavenie orientácie postele...
 • Podporiť riešenie problémov v práci a kariérnom raste
 • Harmonizovať priestor pre podporu zdravia a dobrého spánku (pri nespavosti)
 • Vyhľadať vhodný dátum a čas pre aktivácie v priestore a dôležité osobné aj pracovné udalosti
 • Vyhľadať vhodnú budovu a vhodnú miestnosť pre človeka
 • Vyhľadávanie časových brán s mimoriadne stabilnou, vitálnou a priaznivou qi
 • Ročné a mesačné predvídanie vývoja udalostí na základe hexagramov vzhľadom k človeku aj stavbe
 • Analýza vzájomnej kompatibility dvoch osôb
 • Rozbor BAZI pomocou hexagramov
 • Používanie hexagramov v kombinácii s technikami lietajúcich hviezd

Ukážky z kurzu

Xuan Kong Da Gua - 64 hexagramov vo feng shui a časovaní

Tradičné feng shui - úvod