Lektori

Tlačiť
PDF

Howard Choy

Howard Choy (Nemecko)

Tao Fu – Taoistické písmo ducha – úvod do taoistických talizmanov

Podľa moderných učencov je pôvodným zámerom taoistickej tvorby talizmanom komunikácia s Nebesiami za účelom získania ochrany pomocou rituálneho zápisu znakov. Je to ako písanie tichej modlitby, ktorej význam chápe len ten, kto ju tvorí. S rozvojom taoizmu ako náboženstva sa tvorba talizmanov stala súčasťou ich náboženskej praxe. Na seminári prejdeme históriu praxe tvorby talizmanov od najstarších čias až po dnešnú dobu. Ukážeme si aké rituálne postupy boli používané v praxi.  

Tlačiť
PDF

Mgr. Ľubomír Slejzák (SK)Mgr. Ľubomír Slejzák

Workshop - Symbolika mandál

Tvorba osobných mandál podľa princípov feng shui, tvorenie slovenských Čarokruhov, tvorenie spoločnej Dúhovej mandaly s posolstvom. Praktické ukážky a miniprezentácie.

Tlačiť
PDF

Jan Pletánek (CZ)Jan Pletánek

Esencia Tai Ji, Qi gong a funkčná fyzioterapia

Na seminári sa zameriame na princípy budovania vnútornej štruktúry statických pozícií a pohybu, ktoré predstavujú esenciu pre prax Tai Ji a qi gongu. Prediskutujeme spoločne prínos poznatkov funkčnej fyzioterapie do vnútorných cvičení a praxe.

Tlačiť
PDF

Štepán Vyhlídka (CZ)Jan Pletánek

Vnútorná podstata princípov Yin a Yang

Piliere čínskeho myslenia ako sú princípy Yin a Yang, qi a ich využitie v rámci čínskej medicíny a tradičných cvičení Qi Gong.

Tlačiť
PDF

Michel VinogradoffMUDr. Michel Vinogradoff (Francúzsko)

Prínos Yi Jingu k ôsmym mimoriadnym meridiánom

Vďaka vnímaniu súvislostí medzi textom Da Zheng, ktorý opisuje prepojenie kľúčových bodov týchto meridiánov s trigramami, a 64 hexagramami Yi Jingu získame nový prístup k týmto meridiánom. Z toho vyplýva psychologické snímanie týchto ôsmych meridiánov, ktoré tvoria kostru každého jedinca. Chorobné príznaky na týchto meridiánoch sú počuť v prejave pacienta už od prvého vyšetrenia. V tom, ako pacient opisuje svoju cestu, môže terapeut počuť osobitú „melódiu“ každého meridiánu a následne tomu prispôsobiť liečenie. Tento prístup tvorí jemnú a vernú typológiu ôsmych mimoriadnych meridiánov.

Predstavenie a ukážka rýchlej metódy na zostavenie hexagramu človeka - praktický workshop

Na základe tradičného čínskeho myslenia a jeho symbolov, Yi Jingu a jeho komentárov sa predstavia jednoduché a pre všetkých použiteľné pojmy. Počas cvičení si každý vyskúša aplikáciu spomínanej metódy.

Tlačiť
PDF

Dušan BelkoPhDr. Mgr. D. A. T. Dušan Belko PhD. (SK)

Taoistické kozmologické modely a ich súvzťažnosti s metafyzickými koncepciami

Prednáška je tematicky zameraná na hĺbkový rozbor niektorých taoistických kozmologických modelov viacrozmernej reality a na objasnenie ich špecifických súvzťažností s vybranými metafyzickými koncepciami fungujúcimi (nielen) v čínskej kultúre.

Tlačiť
PDF

Iva Czyžová (CZ)Iva Czyžová

Workshop Čínske uzly

Ukázky vázání základních uzlů – uzel štěstí, mystický uzel pan-chang, knoflíkový uzel, uzel dvou mincí ... podle počtu zájemců možnost uvázat si vlastní uzel; možnost nahlédnout do zahraniční odborné literatury o uzlech.

Tlačiť
PDF

Jan PletánekMarína Čarnogurská PhD. (SK)

Áno, je to iba Energia (Te) nekonečného multiverza bytia?! Ale...

Informácie z novo pripravovanej publikácie na tému čínskej metafyziky.

Tlačiť
PDF

Janko Svetlan MajerčíkJanko Svetlan Majerčík (SK)

Raňajší koncert svetla

Symbolické hudobné prepojenie medzi spiritualitou a tradíciou našich končín a spiritualitou východu. Janko Vás ráno privíta svojou čarovnou hudbou a otvorí svojou Modlitbou program kongresu.

Tlačiť
PDF

Marta Látalová (SK)Marta Látalová

Workshop - Duch čaju

Na seminári si porozprávame o čaji a ukážeme čajový obrad v praxi spojený s ochutnávkou.

Tlačiť
PDF

Ľudovít Lauko (SK)Jan Pletánek

Workshop - Základná os organizácii s aplikáciou piatich elementov

Organizácie fungujú v prostredí, ktoré je sprevádzané ustavične prebiehajúcimi zmenami. Tento jav však nie je špecifickou črtou súčasnosti, ale neoddeliteľným znakom života, bytia a základným predpokladom ďalšieho vývoja. Preto úlohou manažmentu organizácie je jednak potreba reagovať na zmeny prebiehajúce v prostredí, ale zároveň aj snažiť sa ich predvídať a pripravovať reakcie na ne.

Tlačiť
PDF

RamivanaRamivana (UK a SK)

Rami a Ivana Shaafi

Ranná Gongová rezonacia

Vibrácie zvukov gongov - raňajšia meditácia.