Tlačiť
PDF

Michel VinogradoffMUDr. Michel Vinogradoff (Francúzsko)

Prínos Yi Jingu k ôsmym mimoriadnym meridiánom

Vďaka vnímaniu súvislostí medzi textom Da Zheng, ktorý opisuje prepojenie kľúčových bodov týchto meridiánov s trigramami, a 64 hexagramami Yi Jingu získame nový prístup k týmto meridiánom. Z toho vyplýva psychologické snímanie týchto ôsmych meridiánov, ktoré tvoria kostru každého jedinca. Chorobné príznaky na týchto meridiánoch sú počuť v prejave pacienta už od prvého vyšetrenia. V tom, ako pacient opisuje svoju cestu, môže terapeut počuť osobitú „melódiu“ každého meridiánu a následne tomu prispôsobiť liečenie. Tento prístup tvorí jemnú a vernú typológiu ôsmych mimoriadnych meridiánov.

Predstavenie a ukážka rýchlej metódy na zostavenie hexagramu človeka - praktický workshop

Na základe tradičného čínskeho myslenia a jeho symbolov, Yi Jingu a jeho komentárov sa predstavia jednoduché a pre všetkých použiteľné pojmy. Počas cvičení si každý vyskúša aplikáciu spomínanej metódy.

Prednášky z prvého kongresu Čínskej metafyziky 2014

Aplikácia Yi Jingu v analýze stavu človeka v okamihu stretnutia pre konzultácie a akupunktúru.

Symbolika Yi Jingu môže byť prospešná pre rýchlu analýzu a diagnostiku pacienta. Špeciálne štyri modely, ktoré sú vo vzťahu k času a vnútru človeka. Aký cieľ môžte dosiahnuť?

Workshop - Aplikácia Yi Jingu

Praktické ukážky použitia Yi Jingu v diagnostike a terapii.

Kto je Michel Vinogradoff

Lekár, akupunkturista, sinológ a spisovateľ. Člen Francúzskej akupunkturistickej asociáce, Francúzskeho akupunkturistického kolégia a člen Inštitútu Ricci. Venuje sa tradičnej čínskej akupunktúre vyše 25 rokov, spracoval súhrnný preklad knihy Yi Jing, ktorá bola preložená aj do českého jazyka pod názvom "Yi Jing aneb Běh Osudu". Z jeho bádaní a zamýšľení sa nad vzťahmi, ktoré existujú medzi Yi Jingem a akupunktúrou, vzišla kniha "Duch jehličky". K jeho spisovateľskej dráhe patrí aj román "Ils étaient soixante et quatre…", ktorého dej sa odohráva v starej Číne.

Prof. Michel Vinogradoff sa dobre vyzná v čínskej medicíne, pretože ju denne v svojej praxi používa. Svoj život zasvätil štúdiu filozofie a tradičnej čínskej medicíny. Okrem akupunktúrnej praxe je jeho poslaním šíriť svoje znalosti prostredníctvom pravidelne organizovaných seminárov.

Ukážka z vystúpenia na kongrese 2014

Tradičné feng shui - úvod

Prinos Yi Jingu k ôsmym mimoriadnym meridiánom