Tlačiť
PDF

Dušan BelkoPhDr. Mgr. D. A. T. Dušan Belko PhD. (SK)

Taoistické kozmologické modely a ich súvzťažnosti s metafyzickými koncepciami

Prednáška je tematicky zameraná na hĺbkový rozbor niektorých taoistických kozmologických modelov viacrozmernej reality a na objasnenie ich špecifických súvzťažností s vybranými metafyzickými koncepciami fungujúcimi (nielen) v čínskej kultúre.

Kto je Dušan Belko

Zakladateľ Akadémie vyššieho vzdelávania, etnológ a religionista.

Jeho posolstvo v rámci Akadémie

Naše posolstvo sa odvíja z mnohovýznamnej sentencie a základnej devízy našej Akadémie: Pestovať vedu a nemilovať ľudí – to je ako zapáliť fakľu a zatvoriť oči...

V súčasnosti máme veľa vedcov i učencov, ktorí síce vládnu mnohými vedomosťami, ale prakticky žiadnou múdrosťou. Zdajú sa byť múdri – a skutočnosť je pritom iná. Iste, takmer každý človek bytostne túži po vedomostiach, to je samo osebe dobré i prirodzené, avšak čo osoží vedomosť bez skutočného Poznania a Múdrosti? Preto je na tom zaiste lepšie správne smerujúci prostý človek – hoc aj nevládne toľkými poznatkami ako chýreční vedci –, než povýšenecky sa správajúci a ľuďmi pohŕdajúci učenec, ktorý síce má vedomosti a teda sa môže učene hádať o genetickej štruktúre človeka či o pohybe nebeských telies, avšak o svojho blížneho pritom vôbec nedbá.

Je zrejmé, že terajšia postmoderná doba predstavuje pohnuté časy. Život spovrchnel, mnohých ľudí sa zmocňuje neistota, iní zasa prepadli masovosti či bezduchosti doby. Napriek uvedenému si prajeme, aby naša Akadémia aj v týchto neľahkých časoch dokázala naďalej hrdo odovzdávať spôsobilým záujemcom skutočný Odkaz Múdrosti, ktorý ani v tých najťažších dobách nestráca svoju aktuálnosť, silu a nadčasovosť.

Bližšie info o jeho aktivitách nájdete nahttp://akademia-vyssieho-vzdelavania.webnode.sk/

Tradičné feng shui - úvod