Tlačiť
PDF

Jan PletánekMarína Čarnogurská PhD. (SK)

Áno, je to iba Energia (Te) nekonečného multiverza bytia?! Ale...

Informácie z novo pripravovanej publikácie na tému čínskej metafyziky.

Vystúpenie na prvom kongrese 2014

Pôvodné korene Knihy Premien (I ťing), teórie feng šuej i Lao c´ovej filozofie Cesty Tao v pradávnej šamanskej kultúre a v čínskej prirodzenej ľudskej múdrosti

Už od konca 3. tisícročia pred n. l. sa v povodí Žltej rieky v Číne začala formovať jedinečná ľudská kultúra, ktorej hlavní vtedajší svetonázoroví predstavitelia - šamani pochopili, že svet spolu s vesmírom je jeden spoločný živý organizmus, ktorý sa v súčinnom vzájomnom kolobehu nekonečných jin-jangových premien tvorí, existuje a zaniká v nových a nových variáciách svojich duchovných i hmotných štruktúr a foriem len vďaka svojej anonymnej základnej energii (Te) a jej dialekticky protikladnej Ceste (Tao), ktorá je zároveň nositeľkou všetkej múdrosti a v multi-dialektickom balanse svojích dráh a síl je ustavičným „vyvažovaním na Stred“.

Všetko, čo túto harmóniu bytia porušuje a extrémne sa v životnom plynutí vychyľuje, speje tým k svojmu nevyhnutnému a často predčasnému zániku. Tak ako v ľudskom tele aj v makroorganizme sveta pozemskej prírody a vesmíru sa harmonizujúce prúdenie životnej energie deje po určitých dráhach, ktoré príslušným formám konkrétneho bytia zabezpečujú jej správny tok a tým aj ich maximálne možné trvanie.

Pravekí čínski šamani túto teóriu správnej organizácie čo najlepšieho uspôsobenia bytia graficky vyjadrili „svastikou“ dvoch protikladne do seba zapadajúcich vĺn a trigramami pa-kua 八卦, názorne popísali vo svojej vešteckej príručke I ťing a v praxi realizovali teóriu feng-šuej風水, čiže dvoch najmarkantnejšie prínosných prírodných živlov „vetra a vody“.

Súčasne ich najgeniálnejší učeník, Starý majster (Lao c´), vymyslel (odpozorujúc to z prírody) filozofickú teóriu Te Tao 德道, čiže filozofiu Energie Te a Jej Cesty Tao a vyjadril to v traktáte Te Tao ťing čo jeho neskorší taoistickí nasledovatelia „premenili“ na teóriu Cesty Tao a Jej energie Taote ťing, označujúc túto jej nergiu už úplne iným znakom než je 德, a to znakom čchi氣, (čo bol pôvodne termín len pre Jej podkategóriu: - časo-priestorovú energiu bytia).

Kto je Marína Čarnogurská

Známa slovenská sinologička, filozofka a prekladateľka viacerých dôležitých diel z klasickej čínskej filozofie a literatúry (Lao c´ovho Tao Te ťingu, Konfuciovych Rozhovorov a výrokov, Sün c´ovycg Esejí, Cchao Süečchinovho románu Sen o Červenom pavilóne a autorka 2-dielnej vedeckej monografie Lao c´a proces vzniku Tao Te ťingu. Posledných dvadsať štyri rokov pracuje v Ústave orientalistiky SAV ako vedúca vedecká pracovníčka. Je aktívnou členkou viacerých svetových filozofických a sinologických spoločností, zúčastňuje sa významných medzinárodných filozofických kongresov a sinologických konferencií, absolvovala v Číne i na Tchajwane dokopy trinásť študijných pobytov a (koncom tohto mesiaca aj štrnásty ako účastníčka 3. svetového taoistického fóra, usporiadaného Čínskou taoistickou asociáciou tentokrát v Jingtchane, na Hore Draka a Tigra. Na svojom konte má už bohatú bibliografiu vyše tristo svojich publikovaných prác a článkov.

Marína Čarnogurská na Youtube

Tradičné feng shui - úvod