Tlačiť
PDF

Janko Svetlan MajerčíkJanko Svetlan Majerčík (SK)

Raňajší koncert svetla

Symbolické hudobné prepojenie medzi spiritualitou a tradíciou našich končín a spiritualitou východu. Janko Vás ráno privíta svojou čarovnou hudbou a otvorí svojou Modlitbou program kongresu.


Kto je Janko Svetlan Majerčík

Dávno som pochopil, že nie som svetlo a ani jeho zdroj. Ale svetlo, pravda a poznanie tu je a na mnohých, tmavých miestach zasvietia, keď ich tam odrazím. Prostotou živej piesne hovorím a cítim sa vtedy ako úlomok zrkadla. Jeho tvar a zloženie nepoznám,ale cítim, že to je ono. Piesňodarmi odrážam svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach, a možno niečo v niektorých ľuďoch zmením. Taký je význam a podstata mojej dlhej cesty, cesty pesničkára. S úctou a pokorou si o ňu prosím. (Jano Svetlan Majerčík)

Jano Majerčík je od detstva zrastený s folklórom a ľudová pieseň sa stala aj hlavným zdrojom jeho inšpirácií . Okrem vlastných textov zhudobňuje aj texty štúrovských básnikov a verše Milana Rúfusa alebo sa nimi inšpiruje . Občas sa síce nevyhne aj patetizmu , ale to je zanedbateľný moment v pravdivosti , jednoduchosti a prirodzenosti prejavu.

Hanka Daubnerová ( z knihy Folk na Slovensku )

Veľmi príjemným prekvapením bol Jano Majerčík . Skvelé texty s perfektne zvládnutou gitarou a pozoruhodný imidž dávajú tušiť , že v Liptovskom Mikuláši rastie pesničkár " par excellence " !

( Liptovské noviny MY )

Svou porci zájmu si vyboxoval i zvučný , nosný hlas slovenského rodofolkového písničkáře Jano Majerčíka s dobrou kytarou a vlastními pseudolidovými skladbami . Dovedu si představit , že třeba jeho poslední písničku o košulce bych si klidně zazpívala i u ohně , stejně jako Žalmanovu Panenku .

Georgina ( PORTÝR - spravodaj Trampské Porty v Ústí nad Labem )

Jano Majerčík hral ako obvykle tak prirodzene dobre a presvedčivo , že by mohol svoje dosky nakrúcať aj naživo . Na jeho gitare znie odzemkový tep celkom prirodzene ( A ja som z Východnej ) , takisto , ako zádumčivé piesne v mäkkých stupniciach na netypicky naladenej gitare , ktoré nesú v piesňodarových nápevoch také texty , ktoré by mohli obstáť i bez hudby . Jano spieva isto a zľahka obrazy , ktoré zmnožujú príjemný pocit čistoty podobajúci sa na vodu z prameňov , o ktorej spieva . Aj keď spieva v jednom popevku " veď ma Vedma " je jasné , že sa vie viesť pred poslucháčmi aj sám a to s veľmi vyrovnaným výkonom .

PISO ( festival Rodná Vatra )

Musím napísať,aby som mu povedala čo som ,zistila,lebo myslím,že by to chcel vedieť. V súvislosti s rastúcim úspechom jeho koncertov vyjadril obavu,či sa mu darí vyvolať v ľudoch to o čo mu ide,v čom už dávno vidí svoje poslanie. Snažím sa to preskúmať v sebe,počúvať jeho pesničky doma z iného dôvodu ako obyčajne,nie kvôli očakávanému pôžitku. chcem zaznamenávať čo sa deje v mojej duši. Ale nedokážem si odmyslieť všetko ostatné,čo s konečným dielom Janka Majerčíka súvisí.Lásku,ktorou tvorí,ktorá vyžaruje z jeho úsmevu,zo slov,z pohybov.Celý je z nej.Verí jej,ako v kútiku srdca všetci jeho poslucháči,lenže on jej verí z celej sily ducha svojej viery a ako magnet dvíha k sebe ostatných.Z toho je a aj bude burácajúci potlesk. Nakoľko ľudia veria tomu čo spieva je otázne,ale isté je,že cítia jeho cítenie,cítia a veria,že je neobyčajné.Čisté a krásne skutočné,nevymyslené.Cítia v sebe jeho prúdenie,to čo je bez viny,len z lásky.Jej neohraničenosť cítia,vedia,že je z nej.Neviem či očakáva aj to,aby verili všetkému o čom spieva,všetkým myšlienkam,lebo tie si každý vyberá na základe doterajšieho života,skúseností,poznatkov a iných duševných predpokladov.Sú veľmi rozdielne.Každý si z jeho krásnych textov vyberie niečo iné.Iste sú aj takí,ktorí vnímajú len ich ľúbivý súzvuk,krásu harmónie,lebo v živote im o nič iné ako o pôžitok ani nejde. Viem to podľa pesničiek,ktoré sú pre mňa krásne i keď vyjadrujú vieru významu,ktorej nerozumiem.Vlastne je to iba jedna,umelecky mimoriadne pôsobivá ( o reinkarnácií )ZNAMENIE Z DRUHÉHO BREHU.Pôsobí tak preto,že je motivovaná tým čo je hlavné,nie iba reinkarnáciou,v ktorú Janko verí,ale láskou,ktorej má tak neobyčajne veľa.Neohraničene.Ňou nás dvíha k nej - k sebe. I keď sa to deje len počas koncertu,je to v poriadku,lebo dôležité je,že nezabudneme,že si zážitok z koncertu budú ľudia pamätať - budú Janka počuť aj vidieť vo svojich srdciach.Môžu sa k nemu pridať svojim životom. Môžu čo viac si možno priať?

S láskou Mária Diamantová

Bližšie info o jeho aktivitách nájdete nahttp://www.janomajercik.sk/

Janko Svetlan Majerčík na Youtube

Tradičné feng shui - úvod