Tlačiť
PDF

Štepán Vyhlídka (CZ)Jan Pletánek

Vnútorná podstata princípov Yin a Yang

Piliere čínskeho myslenia ako sú princípy Yin a Yang, qi a ich využitie v rámci čínskej medicíny a tradičných cvičení Qi Gong.

Vystúpnie na kongrese 2014

Vnútorná alchýmia a čínska medicína

Na seminári sa zameriame na vzájomné vzťahy a súvislosti medzi vnútornou alchýmiou, teóriou a praxou čínskej medicíny. Nazrieme do starých rukopisov.

Kto je Štepán Vyhlídka

Prekladateľ čínskych spisov so záujmom o čínsku kultúru a filozofiu. Aktívne sa venuje tlmočeniu a praxe čínskej medicíny. Vyštudoval odbor sinológie na FF UK Praha.
Čínske bojové umenie xingyi quan sa učil u učiteľa Du Fukun. Tradičnú čínsku medicínu a klinickú akupunktúru študoval aj priamo v Pekingu. 

Bližšie info o jeho aktivitách nájdete nahttp://www.tcmspirit.cz/

Vystúpenie na prvom kongrese 2014

Tradičné feng shui - úvod