Tlačiť
PDF

Zuna Vesan KozánkováZuna Vesan Kozánková (Česká republika)

Hara – stred človeka

Všetko na Zemi má svoj rovnovážny bod, rovnako aj človek. Má ho umiestnený v oblasti pupka, kde sa nachádza fyzické ťažisko. Táto oblasť je však aj silným energetickým miestom, v Japonsku zvaným „Hara“, v čínskej terminológii nazývaným „spodný dantien“.

Hara má v japonskej kultúre a východnom chápaní „Ja“ nesmiernu dôležitosť. Nielen tú na fyzickej úrovni. Orientálny názor kladie do miesta Hara aj ťažisko našej osobnosti, je základom nášho fyzického „Ja“, v ktorom sa môže ukotviť náš duch. Hara je našim stredom, centrom našej životnej energie, zdrojom vitality, sídlom životnej sily a intuície. Sila Hara je univerzálnym zdrojom. Používajú ju ako zdroj svojej sily a stability majstri bojových umení, ale na druhej strane aj umelci kaligrafie, či iných jemných umení. Potenciál Hara sa dá využívať aj pri riešení pracovných záležitostí, pri činnostiach, kde sa treba viac otvoriť intuícii, ale aj pri každodenných bežných činnostiach, ako napríklad varenie, či prenášanie ťažkého nákladu.

Centrum Hara možno posilňovať prostredníctvom cvičení, meditácie alebo len prostredníctvom prostého uvedomenia a súžitia s ním. 

Náplň seminára:

- jednoduché pohybové cvičenia, na základe ktorých objavíme vlastný stred - Hara, jeho umiestnenie, intenzitu a schopnosť komunikácie
- cvičenia pre jednotlivcov v priestore na objavenie vnútorného priestoru vlastného centra Hara a jeho interakcie v okolitým priestorom
- cvičenia vo dvojiciach na rozvoj komunikácie s ostatnými prostredníctvom Hara
- cvičenia na rozvoj schopnosti otvoriť sa svojim pohybom Zemi a prepojiť sa s ňou vlastným zemským stredom - Hara

Na tento praktický workshop je potrebné si priniesť pohodlné oblečenie. Workshop bude prebiehať naboso.

Kto je Zuna Vesan Kozánková

Zuna celý život tancuje a tanec považuje za jednu z možností vyjadrenia svojej taoistickej duše. Vyštudovala Tanečné Konzervatórium a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, školu Shiatsu KI a odbor akupunktúry a moxibuscie na Univerzite Guang Ming Beijing v Prahe. Má za sebou niekoľko študijných pobytov v Európe a Ázii. Intenzívne sa venuje štúdiu čínskej medicíny, qigongu a taoizmu a ich interaktívnemu prepojeniu s pohybom ľudského tela. Je praktikantkou japonskej terapie Shiatsu, 9 rokov vedie vlastnú „Školu shiatsu“ na Slovensku.

Zuna vyučuje už 25 rokov, počas ktorých vyvinula jedinečný štýl práce s ľudským telom, založený na skúsenostiach s ľudskou anatómiou a tokmi energie. Prepájajúc tieto poznatky s univerzálnymi princípmi taoizmu, prináša svojim študentom nové skúsenosti o pohybovej inteligencii. Kvality Zuninho učenia zahŕňajú pokojný, citlivý a kvalifikovaný prístup k pohybu a telu. Je vyhľadávanou učiteľkou pracujúcou v Bratislave, Prahe, Salzburgu, Viedni, Leeds, Freiburgu, Vroclavi, Bangkoku a Pekingu.

Viac sa dočítate na www.shiatsu-terapie.sk alebo na www.artyci.com

Video galéria

Tradičné feng shui - úvod