Tlačiť
PDF

Nový ročný beh kurzov Bazi 2019 - čínska astrológia

Nový ročný beh kurzov Bazi - čínska astrológiaTermín: práve otvárame
Rozsah: 96 h
Zvýhodnená cena: 448 € (848 €) + darček
Forma výučby: online u vás doma
Spoznajte energiu času, svoj osud a talenty.

Objednať Feng Shui Kurz

Zaujíma Vás tematika čínskej astrológie? Chcete sa stať profesionálnym konzultantom v tejto oblasti alebo sa venovať čínskej astrológii len pre osobnú potrebu a vlastné potešenie? Využite silu stáročiami overených techník BAZI pre svoj rozvoj alebo Vašich blízkych.

Na kurze sa budeme venovať nasledovným témam

 • analýza osobnosti - silné a slabé stránky, povahové rysy, temperament
 • životné poslanie človeka s ktorým prichádza na svet
 • talenty a mimoriadne schopnosti
 • akým spôsobom a v akých oblastiach môže byť najľahšie úspešný
 • odporúčaná životospráva na základe dátumu narodenia - strava, zdravotné predispozície
 • Vhodná pracovná kariéra, oblasti práce a pracovné uplatnenie
 • Posúdenie vhodného času na zmenu práce
 • Výchova detí, ich povaha a talenty
 • Plodnosť - analýza kedy je nejlepší čas
 • Finačná perspektíva a správny čas na investície
 • Partnerské vzťahy, kompatibilita osôb, porozumenie partnerom a ich povahe
 • Vývoj života v časových cykloch - prognóza podľa ročných a desaťročných cyklov
 • Kedy prichádza podporné obdobie a čo v ňom robiť a kedy byť opatrnejší
 • Ročná analýza podľa mesiacov - aké vplyvy prichádzajú a čo robiť

Čaká Vás nová pohodlná kombinovaná forma vzdelávania

Počas štúdia využijeme najmodernejšie formy štúdia. K účasti na kurze nepotrebujete mať žiadne predchádzajúce vstupné znalosti. Ako to bude prebiehať?

Kurz je zložený z piatich študijných modulov:

 1. BAZI 1
 2. BAZI 2
 3. BAZI 3 - techniky desať bohov
 4. BAZI IV - pokročilé techniky desať bohov
 5. BAZI V - partnerské a vzťahové analýzy

Pri včasnom objednaní Vás budú čakať ako darček navyše ďalšie dva moduly:

 1. Zdravotné aspekty Nebeských kmeňov
 2. Zdravotné aspekty Zemských vetiev

Nový beh kurzov BAZI - čínska astrológia

Dostanete prístup k video materiálom, ktoré budete študovať v pohodlí doma u seba, v čase kedy Vám to bude vyhovovať. Ku každej časti kurzu dostanete k dispozícii pripravené študijné materiály v elektronickej forme, vrátane príkladov a podporného softvéru. Videá ku každému modulu štúdia budete môcť neobmedzene pozerať kedykoľvek počas 9 mesiacov od aktivácie prístupu. 

Na záver Vás čaká záverečná skúška v podobe projektovej štúdie. Po jej odovzdaní dostanete certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre každého, kto sa chce naučiť spoznať seba, predvídať udalosti, pomáhať iným porozumieť ich životnej ceste s využitím niekoľko stáročných znalostí starobylého BA ZI.

Pozrite si ukážku zo školenia

Harmonogram výučby

Ak sa pripojíte k štúdiu kedykoľvek po termíne oficiálneho zahájenia, tak všetky podklady Vám budú sprístupnené v deň prijatia Vašej platby na náš účet. Všetky študijné videá budete mať prístupné k neobmädzenému prezeraniu a štúdiu počas 9 mesiacov od dátumu prvej aktivácie prístupu, kedykoľvek to Vám vyhovuje.

Téma Dátum Rozsah Forma
Zahájenie štúdia
V deň úhrady1 hzaslanie podkladov k štúdiu
Bazi I. modul - filozofia, princípy, analýzy V deň úhrady
16 h on line študujete doma
Bazi II. modul - vzťahy medzi kmeňmi a vetvami, analýzy
V deň úhrady
16 h on line študujete doma
Bazi III. modul - techniky desať bohov
V deň úhrady
16 h on line študujete doma
Bazi IV. modul - techniky desať bohov
V deň úhrady
16 h on line študujete doma
Bazi V. modul - partnerská kompatibilita a analýzy vzťahov
V deň úhrady
16 hon line študujete doma
Darček - BAZI zdravotné aspekty kmeňov a vetiev
V deň úhrady
16 hon line študujete doma
Záverečný projekt - individuálne vypracovanie
po ukončení štúdia
tvoríte u seba doma
Celkový rozsah
96  h


Podrobná obsahová náplň modulov

BAZI I. modul

 • pôvod a história BAZI
 • Ming Xue a Bu Shi - štúdium osudu a umenie divinácie
 • princípy osudu a šťastia v čínskej metafyzike
 • tri úrovne šťastia
 • princípy San Cao v štyroch pilieroch
 • stavebné prvky a komponenty BAZI
 • vznik hmotnej reality časopriestoru, emanačná teória
 • vznik 10 nebeských kmeňov a 12 zemských vetví
 • polarita, fáza Wu Xing a veľký pohyb nebeských kmeňov
 • polarita a fáza Wu Xing zemských vetví
 • 60 vzájomných kombinácií zemských vetiev a nebeských kmeňov v štyroch pilieroch
 • sezónna QI zemských vetiev
 • inkarnácia Ducha do hmotného prostredia
 • výpočty 4 pilierov osudu
 • práca s 10 tisíc ročným kalendárom
 • práca so softvérom pre výpočet BAZI
 • dynamické aspekty BAZI - výpočet cyklov šťastia
 • výpočty vekových hraníc v cykloch šťastia
 • podrobný rozbor charakteristík nebeských kmeňov a zemských vetiev
 • princípy Yin a Yang v analýzach tabuľky BAZI
 • princípy Wu Xing v analýzach tabuľky BAZI
 • definovanie sily vládcu dňa zrodenia
 • metodika analýzy, rozbor a interpretácia BAZI
 • interpretácia tabuľky pri silnom a slabom vládcovi dňa zrodenia
 • 5 klimatických faktorov a ich vplyv na analýzu BAZI
 • päťfaktorová analýza a interpretácia životných oblastí človeka
 • vnútorné a vonkajšie konflikty zemských vetiev
 • priemet BAZI v živote človeka


BAZI II. modul

 • skryté kmene v BaZi, ich význam a interpretácia
 • tri skupiny zemských vetiev
 • pokročilé techniky analýzy sily vládcu dňa narodenia
 • interpretácia BAZI v živote človeka
 • ako si vybrať vhodnú prácu  - BAZI analýza kariérneho potenciálu
 • Wu XING a pracovné oblasti
 • šesť konfliktov zemských vetiev - podrobné analýzy prejavov
 • skutočný alebo potenciálny konflikt
 • externý a interný konflikt v BAZI
 • analýza fonačného potenciálu pomocou BAZI
 • analýzy vzťahov v BAZI
 • techniky kombinácií - pokročilé postupy analýz
 • tri harmónie a šesť harmonických kombinácií - BAZI analýzy
 • smerové kombinácie a ich vplyv v živote človeka
 • transformované a netransformované kombinácie
 • harmonické kombinácie nebeských kmeňov
 • interpretácia kombinácií na úrovni palácov
 • interpretácia kombinácií na úrovni Wu Xing vzťahov
 • analýza štyroch trestov (XING)
 • negatívne interakcie zemských vetiev - nevďačný trest, šikan, nespoločenský trest a sebatrest
 • analýza šiestich disharmonických kombinácií
 • vzťahy deštrukcie medzi zemskými vetvami a ich interpretácia
 • praktické prípadové štúdie na oblasť zdravia, vzťahov, financií, práce a rodiny


BAZI III. modul

História a princípy aplikácie techniky Desať bohov v Bazi

 • vznik a výpočet desať bohov
 • analýza silného a slabého prospešného a nevhodného prvku
 • vzájomné interakcie desať bohov

Výstupný prvok

 • podrobná analýza výstupného prvku
 • Hurting Officer a Eating God - osobnostné, mentálne, emočné a komunikačné vlastnosti
 • analýza chýbajúceho výstupného prvku
 • excelentná, priemerná, dobrá a slabá kvalita prvku
 • silný a slabý prospešný a nevhodný výstup
 • prítomnosť len jedného z dvojice bohov vo výstupe
 • interpretácia extrémne silného vplyvu Hurting Officer a Eating God
 • výskyt prvku výstupu len v skrytých kmeňoch

Finančný prvok

 • podrobná analýza finančného prvku
 • Indirect a Direct Wealth - osobnostné, mentálne, emočné a komunikačné vlastnosti
 • analýza chýbajúceho finančého prvku
 • excelentná, priemerná, dobrá a slabá kvalita prvku
 • silný a slabý prospešný a nevhodný finančný prvok
 • prítomnosť len jedného z dvojice bohov
 • interpretácia extrémne silného vplyvu Indirect Wealth a Direct Wealth
 • výskyt finančného prvku len v skrytých kmeňoch

Kurz BAZI desať bohovPrvok Vplyv

 • podrobná analýza prvku Vplyv
 • Direct Officer a Seven Killings - osobnostné, mentálne, emočné a komunikačné vlastnosti
 • analýza chýbajúceho prvku Vplyv
 • excelentná, priemerná, dobrá a slabá kvalita prvku
 • silný a slabý prospešný a nevhodný prvok Vplyv
 • prítomnosť len jedného z dvojice bohov
 • interpretácia extrémne silného vplyvu Direct Officer a Seven Killings
 • výskyt prvku Vplyv len v skrytých kmeňoch

Prvok Zdroj

 • podrobná analýza prvku Zdroj
 • Indirect a Direct Resource - osobnostné, mentálne, emočné a komunikačné vlastnosti
 • analýza chýbajúceho prvku Zdroj
 • excelentná, priemerná, dobrá a slabá kvalita prvku
 • silný a slabý prospešný a nevhodný prvok Zdroj
 • prítomnosť len jedného z dvojice bohov
 • interpretácia extrémne silného vplyvu Indirect Resource a Direct Resource
 • výskyt prvku Zdroj len v skrytých kmeňoch

Kurz BAZI 10 bohovPrvok Spoločník

 • podrobná analýza prvku Spoločník
 • Friend a Rob Wealth - osobnostné, mentálne, emočné a komunikačné vlastnosti
 • analýza chýbajúceho prvku Spoločník
 • excelentná, priemerná, dobrá a slabá kvalita prvku
 • silný a slabý prospešný a nevhodný prvok Spoločník
 • prítomnosť len jedného z dvojice bohov
 • interpretácia extrémne silného vplyvu Friend a Rob Wealth
 • výskyt prvku Spoločník len v skrytých kmeňoch

Interpretácia BAZI

 • Riešenie prípadových štúdií


BAZI IV. modul

Analýza BAZI profilu

 • podrobný rozbor ročného, mesačného, denného a hodinového piliera
 • význam a korelácie nebeských kmeňov
 • význam a korelácie zemských vetiev

Analýza desiatich vládcov dňa narodenia

 • podrobný rozbor desiatich nebeských kmeňov
 • osobnostné charakteristiky človeka podľa kmeňov
 • harmonické a neharmonické prejavy osobnosti
 • kariérne a finančné analýzy podľa kmeňov

Analýza piatich štruktúr

 • päť štruktúr a ich podstata a význam v Bazi človeka
 • štruktúra Spoločník - harmonické a disharmonické prejavy
 • štruktúra Tvorca - harmonické a disharmonické prejavy
 • štruktúra Riaditeľ - harmonické a disharmonické prejavy
 • štruktúra Podporovateľ - harmonické a disharmonické prejavy
 • štruktúra Mysliteľ - harmonické a disharmonické prejavy

Analýza desiatich profilov

 • jednoduchá a viacvrstevná osobnosť človeka
 • povrchové a hlboké kvality nebeských kmeňov
 • extrovertné a introvertné profily
 • vnútorné a chýbajúce kvality osobnosti
 • podrobný rozbor desiatich profilov na základe techník desať bohov
 • desať profilov v životnej roli priateľa
 • osobnostná analýza desiatich profilov
 • skrytá povaha a vnútorný charakter desiatich profilov
 • spôsoby a možnosti motivácie desiatich profilov
 • reakcie na stres a kritické životné situácie desiatich profilov
 • intímne vzťahy a vzťahy zo širším okolím
 • vzájomná kompatibilita partnerov
 • kariéra a práca v desiatich profiloch
 • typy kariérnych profilov - zamestnanec, živnostník, podnikateľ a investor
 • vnútorný rozvoj osobnosti v rámci desiatich profilov
 • leadership - životná rola vodcu v desiatich profiloch
 • výchova a jednanie s ľuďmi na základe ich profilov

Rodokmeň desiatich bohov

 • priemet desiatich bohov na jednotlivé osoby v rodinných väzbách


BAZI V. modul

 • podrobná analýza partnerského paláca
 • kompatibilita partnerov v štyroch pilieroch
 • kompatibilita nebeských kmeňov a zemských vetiev
 • vplyv špeciálnych kombinácií kmeňov a vetiev na analýzy vzťahov
 • transformácie nebeských kmeňov
 • transformácie zemských vetiev
 • rozlíšenie konfliktných vplyvov v Bazi na vzťahy
 • dominantný tok qi v BAZI a vznik špeciálnych tabuliek
 • interpretácia špeciálnych tabuliek
 • rozbor piatich tokov qi
 • ukážky z praxe a prípadové štúdie - praktické rozbory
 • špeciálne hviezdy - metodika výpočtu, rozbor a vplyv na vzťahové analýzy
 • Yinový a Yangový sprievodca
 • Hviezda inteligencie a štúdia
 • Hviezda broskyňového kvetu
 • Hviezda červeného svetla
 • Hviezda nebeského koňa
 • Hviezda osamelosti
 • Hviezda úzkosti
 • Ochranné hviezdy
 • Piliere červeného svetla
 • Piliere vzťahov
 • Riadiace piliere
 • Prázdne a mŕtve vetvy
 • Šesť prúdov qi a ich vplyv v tabuľke BaZi
 • Podrobný rozbor vplyvu 10 bohov v partnerskom paláci
 • Povaha a charakter partnerov podľa desiatich bohov
 • Interakcie desiatich bohov v partnerskom paláci
 • Ako vyhľadať prospešné obdobia pre naštartovanie nových vzťahov

Objednať Feng Shui Kurz

Máte záujem zorganizovať kurz vo Vašom meste?

V prípade uzavretej skupiny 5 a viac osôb môžem seminár uskutočniť aj v inom termíne a meste.

Tradičné feng shui - úvod