Tlačiť
PDF

Taoistická akupunktúra pre praktikov - Wu Yun Liu Qi 2019

Nový beh kurzov Taoistická akupunktúra pre praktikov - Wu Yun Liu QiTermín: práve otvárame s ukončením  do 10.11. 2019
Miesto: kombinovane online a naživo Nitra
Cena:  od 89 €/modul po 980 € za celý ročný beh

Pôvodná najstaršia forma klasickej čínskej medicíny - kompletná teória a prax

Vyberte si verziu kurzu, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim potrebám

Celý kurz pozostáva z 12 teoretických modulov a 6 dní praxe. Kompletnú teóriu celého systému študujte online priamo v pohodlí u Vás doma, kedykoľvek to vyhovuje Vám. Vždy po štyroch teoretických moduloch bude nasledovať dvojdňové stretnutie naživo v Nitre, kde bude priestor na Vaše otázky, precvičovanie praktických zručností a rozbor kazuistík, vrátane čítania a interpretácie konštitučných máp pacientov.

Objednať si môžete kurz v nasledovných verziách:


1A. Plná verzia kurzu (celý ročný kurz)

Obsahuje všetkých 12 teoretických modulov + 6 dní praxe naživo
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 980 €
Celkový rozsah: 240 h


1B. Plná verzia kurzu (celý ročný kurz len teória online bez praxe)

Obsahuje všetkých 12 teoretických modulov bez praxe naživo (možnosť ju dokúpiť dodatočne)
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 720 €
Celkový rozsah: 192 h


2A. Stredná verzia kurzu (dve tretiny kurzu)

Obsahuje teoretické moduly 1 - 8 + 4 dni praxe naživo (možnosť následne dokúpiť moduly 9 - 12 + prax)
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 740 €
Celkový rozsah: 160 h


2B. Stredná verzia kurzu (dve tretiny kurzu len teória online bez praxe)

Obsahuje teoretické moduly 1 - 8 bez praxe naživo (možnosť ju dokúpiť dodatočne)
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 560 €
Celkový rozsah: 128 h


3A. Základná verzia kurzu (prvá tretina kurzu)

Obsahuje teoretické moduly 1 - 4 + 2 dni praxe naživo (možnosť následne dokúpiť moduly 6 - 12 + prax)
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 398 €
Celkový rozsah: 80 h


3B. Základná verzia kurzu (prvá tretina kurzu len teória bez praxe)

Obsahuje teoretické moduly 1 - 4 bez praxe naživo (možnosť ju dokúpiť dodatočne)
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 298 €
Celkový rozsah: 64 h


4. Minimálna verzia kurzu (jednotlivé moduly)

Obsahuje 1 teoretický modul podľa výberu. Objednávať si môžete postupne moduly od 01 do 12 podľa Vašich časových a finančných možností.
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 89 €
Celkový rozsah: 16 h


5. Prax naživo objednaná samostatne

Obsahuje 2 dni praxe naživo v Nitre na vybraný termín
Objednať Feng Shui Kurz
Cena: 120 €
Celkový rozsah: 16 h


Praktický kurz Wu Yun Liu Qi (5 pohybov šestorej QI)

Konštitučná taoistická akupunktúra podľa Nebeských Kmeňov a zemských vetiev

História konštitučnej akupunktúry a klasickej čínskej medicíny siaha do veľmi dávneho obdobia. V klasických starobylých rukopisoch ako Nei Jing Su Wen-Ling Shu, Nan Jing, a Jia Yi Jing sa nám zachovali princípy hlbokej konštitučnej harmonizácie organizmu na základe znalostí účinkov a pôsobenia piatich pohybov šestorej qi (Wu Yun Liu Qi). Dnes je tento systém známy pod názvom Nebeské kmene a zemské vetvy alebo aj ako Klasická Taoistická akupunktúra. Wu Yun Liu Qi je forma pôvodnej akupunktúry, ktorá sa počas dlhých stáročí praktizovala v Číne. Jej znalosti sa odovzdávali výhradne ústnou tradíciou a boli previazané na osobnú vnútornú alchymistickú kultiváciu praktizujúcich osôb.

Základom pre harmonizáciu organizmu je výpočet konštitučnej energie človeka na základe jeho roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia. Kombinácia energie nebeských kmeňov a zemských vetiev v štyroch pilieroch (známa ako systém BAZI) spolu s prevládajúcou energiou divízie roku narodenia vytvára energetickú konštitučnú mapu človeka. Všetky vnútorné orgány a meridiány sú previazané na energiu nebeských kmeňov a zemských vetiev. Pomocou konštitučnej mapy vieme odčítať tendencie človeka k nerovnováhe energie v orgánoch a meridiánoch. Mapa nám pomáha dešifrovať koreň nerovnováhy, problémov a patológií a na jej základe vieme efektívne zvoliť výber bodov a meridiánov pre opätovnú harmonizáciu konštitučnej energie človeka. Rovnakou dôležitou časťou je určenie konštitučne nevhodných meridiánov a akupunktúrnych bodov, ktoré nie je vhodné u človeka často používať vzhľadom k oslabeniu jeho osobnej energie.

Pomocou pulzovej diagnostiky zisťujeme aktuálny stav rovnováhy a problémov človeka, čo sa momentálne v jeho organizme deje. Na základe výpočtov konštitučnej mapy, anamnézy, pulzovej diagnostiky a výpočtov aktuálnych časových vplyvov prevládajúcej energie v okamihu harmonizácie volíme techniky a prostriedky na podporenie samoregeneračných schopností organizmu.


Ukážka z kurzu

Ukážka grafického výstupu konštitučnej mapy

Konštitučná mapa Kmene a vetvy ukážka


Pre koho je kurz určený?

 • Hlavne  pre praktikov čínskej medicíny a akupunktúry
 • Pre osoby praktizujúce masáže Tuina, Shiatsu
 • Pre praktikov liečebného a medicínskeho Qi Gongu
 • Pre praktikov čínskej fytoterapie a dietetiky
 • Pre osoby, ktoré majú záujem o prehĺbenie znalostí z oblasti klasickej čínskej medicíny
 • Pre každého, kto má záujem aktívne pracovať na podpore svojich autoregeneračných schopností a prevencii pre udržanie rovnováhy organizmu

Aké sú požadované vstupné znalosti?

Pre účasť na kurze je potrebné ovládať základnú teóriu čínskej medicíny, meridiánov, funkcie orgánov a akupunktúrnych bodov.


Harmonogram štúdia

Štúdium bude prebiehať kombinovanou formou naživo a online. Dvanásť modulov teoretických znalostí budete študovať pohodlne doma cez videonahrávky zo živých stretnutí. Na každý štvrťrok dostanete sprístupené naraz podklady k štyrom modulom štúdia. Po každých štyroch moduloch sa spoločne stretneme naživo v Nitre, kde budeme praktizovať pulzovú diagnostiku, diagnostiku cez kmene a vetvy a budeme tiež trénovať praktické aplikácie preberaných techník. Tu bude aj priestor na Vaše otázky.

Kmene a vetvy Dátum Rozsah Forma štúdia
Zahájenie štúdia v deň objednania kurzu 0 h sprístupnenie prvých modulov na domáce štúdium
1. História, filozofia, alchýmia, metafyzika a úvod do kmeňov, vetiev a divízií v deň deň úhrady16 h on-line študujete doma
2. Podrobný rozbor nebeských kmeňov, diagnostika a terapia v deň deň úhrady
16 h on-line študujete doma
3. Terapia nebeských kmeňov, patogénov a šľachosvalovýchv deň deň úhrady
16 h on-line študujete doma
4. Podrobný rozbor zemských vetiev, diagnostika a terapia v deň deň úhrady
16 h on-line študujete doma
Praktické precvičovanie znalostí modul 01 - 046.4. - 7.4.201916 hNaživo Nitra
5. Interakcie vetiev a kmeňov, terapia jaziev a podpora fluid od 7.4.2019
16 h on-line študujete doma
6. Podrobný rozbor divízií, diagnostika a terapiaod 7.4.2019
16 h on-line študujete doma
7. Prestup chladu šiestimi vrstvami - podrobné princípy diagnostiky a terapie od 7.4.2019
16 h on-line študujete doma
8. Šľachosvalové dráhy, kožné okrsky a pozdĺžne LUO meridiány od 7.4.2019
16 h on-line študujete doma
Praktické precvičovanie znalostí modul 05 - 08
13.7. - 14.7.201916 hNaživo v Nitre
9. Priečne LUO meridiány a divergentné meridiány od 14.7.2019
16 h on-line študujete doma
10. Mimoriadne dráhy - podrobná diagnostika a terapiaod 14.7.2019
16 h on-line študujete doma
11. Spirituálne esencie a liečba ducha od 14.7.2019
16 h on-line študujete doma
12. Integrácia znalostí a kľúče ku konštitučnej harmonizácii od 14.7.2019
16 h on-line študujete doma
Záverečné praktické precvičovanie znalostí modul 09 - 12 9.11. - 10.11.2019 16 h Naživo v Nitre

Ak si objednávate termíny individuálne mimo skupinového harmonogramu, tak jednotlivé podklady na online štúdium Vám budú priebežne zasielané podľa dátumov, kedy budete uhrádzať jednotlivé moduly alebo balíky modulov.


Čo všetko je v cene zahrnuté?

V cene kurzu Wu Jun Liu Qi

 • príručky v slovenčine k 12 modulom v rozsahu cca 1 000 strán elektronicky do Vašich tabletov a notebookov
 • referenčné tabuľky pre rýchle vyhľadanie kľúčových údajov
 • softvér na výpočet kmeňov a vetiev (na platforme MS Excel), aby ste zbytočne nestrácali čas ručnými výpočtami
 • prístup na tri mesiace (pri objednávaní jednotlivých modulov postupne) alebo na celý rok (pri objednávaní celého balíka naraz) k videonahrávkam z každého jedného modulu, ktoré si môžete pozrieť koľkokoľvek krát, koľko budete potrebovať


Metodika výučby

 • Budeme kombinovať teoretickú a praktická časť
 • Po ukončení každej lekcie bude precvičovanie a praktické príklady
 • Budeme prakticky trénovať pulzovú diagnostiku a praktizovať harmonizačné techniky, aby ste už počas kurzu pracovali na podpore obnovenia svojej rovnováhy
 • Výučba bude formou vizuálnej komunikácie, kde uvidíte stovky fotografií, obrázkov a názorných schém, aby ste jednoducho a rýchlo dokázali porozumieť preberanej téme

Ako sa prihlásiť na štúdium?

Počet miest na živé školenie je obmedzený kapacitou učebne a cieľom individuálneho prístupu ku každému účastníkovi. Po naplnení maximálneho počtu bude možné zúčastniť sa už len online verzie školenia. Preto, ak máte skutočne záujem o účasť, tak neváhajte a rezervujete si miesto čo najskôr. Na školenie sa môžete jednoducho prihlásiť cez e-shop. Vyberte si spôsob platby a na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám bude v e-shope vygenerovaná si rezervujte miesto.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať telefonicky alebo mailom.


Tematické okruhy školenia

História kmeňov a vetiev

 • Prehľad zdrojových prameňov
 • Referenčné zdroje a citácie zo starých diel
 • Vývoj a metafyzické aspekty kmeňov a vetiev

Filozofické a alchymistické princípy

 • Emanačná teória – vznik hmotnej reality
 • Prvotná iskra a čistý nebeský Yang
 • Podrobný rozbor štyroch emanačných fáz a ich manifestácia v troch úrovniach
 • Rozbor významu čínskych znakov
 • Inkarnácia človeka na troch úrovniach existencie
 • Alchymistické princípy involúcie, evolúcie a kultivácie
 • QI, LI, SHU – diferenciačné princípy manifestácií v hmotnej realite
 • Číselná symbolika a jej aplikácia v praxi
 • Číselné modely HE TU a LUO SHU, ich význam a interpretácia v kmeňoch a vetvách
 • Si Xiang (štyri tváre) a BAGUA
 • Filozofické a metafyzické princípy rovnováhy
 • Alchymistické princípy plnosti a prázdnoty – Dao a Wu Ji
 • Od plnosti cez prázdnotu prostredníctvom jednoty k mnohosti

QI

 • Tai Ji, Yu, Qian a  QI  - rozbor pôvodných čínskych znakov a ich interpretácia
 • Transformácia QI, transformačné princípy a fázy
 • Xian Tian a Hou Tian Qi – vzájomné vzťahy prednebeskej a postnebeskej Qi
 • Vzájomné vzťahy Yuan QI, Zhen QI, Zong Qi
 • Prepis informačný vplyvov do energo-informačného systému človeka z karmických vplyvov, nebeských konštelácií a energie predkov
 • Transformácia qi v procese interakcie
 • Tian QI, Di QI a REN QI – ich vzájomné prepojenia a vzťahy
 • Tian QI – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • DI – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • REN – podrobný rozbor čínskych znakov, podstata a priemet
 • Ako ovplyvňuje priestor a čas narodenia ľudskú QI
 • Vplyvy spoločenského a náboženského prostredia, energie hôr, miest a krajín na ľudskú qi
 • Ako nastoliť rovnováhu na piatich úrovniach existencie človeka v troch svetoch

Postnebeská QI

 • Vzájomné vzťahy Yuan Qi, Zhen Qi a Gu Qi
 • Zong Qi a Da Qi
 • Xue Qi, Wei Qi a Ying Qi
 • Rong Qi, Zheng Qi, Xie Qi
 • Podstata a práca s rôznou qi v systéme kmeňov a vetiev

SAN BAO v systéme kmeňov a vetví

 • Tri poklady – rozbor čínskych znakov a alchymistické vzťahy
 • Prednebeský a postnebeský SHEN – Qi a JING
 • Transformačná funkcia trojitého ohrievača

Fluidá, transformácia tekutín a potravy na QI

 • Kľúčové orgány pre transformáciu tekutín a stravy na qi
 • Princípy výživy organizmu
 • Patologické poruchy, ich diagnostika a princípy terapie
 • Použitie meridiánov a špeciálnych bodov na výživu fluid v tele
 • Body na transformáciu tekutín a stravy
 • Ako vhodne voliť kombinácie bodov a meridiánov
 • Výživa obličkovej qi cez tekutiny a stravu

Príčiny ochorení

 • Vonkajšie príčiny ochorení v troch úrovniach, ich prejav a techniky harmonizácie
 • 5 škodlivín, ich prejav a vylúčenie z organizmu
 • Vnútorné príčiny ochorení
 • Harmonizácia emócií
 • Harmonizácia problémov súvisiacich so stravou

Vývoj patológií

 • Dedičné, vrodené a rodinné patológie
 • Podstata patológií a ich prejav na qi
 • Kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky
 • Stagnácia a invázia qi
 • Vývoj patológie v čase a cyklus smrti
 • Posúdenie závažnosti patológie a prognóza vývoja
 • Reaktívna a excesívne reaktívna qi
 • Autoreaktívna a stagnujúco reaktívna qi
 • Alergické, autoimunitné a nádorové patológie, ich podstata a princípy harmonizácie

Princípy a metódy harmonizácie a liečby

 • Výživa slabej qi
 • Harmonizácia nerovnovážnej qi
 • Vypudenie patogénnej qi
 • Harmonizácia na úrovni neba, zeme a človeka
 • Aplikáca Sheng a KE cyklov v systéme Wu Jun Liu Qi na troch úrovniach
 • Princípy harmonizácie na základe šiestich divízií
 • Špecifické techniky ovplyvnenia akupunktúrnych bodov v systéme kmeňov a vetiev
 • Si Bei – štyri možnosti vývoja patológií kmeňov
 • Princípy prevencie pri harmonizácii organizmu

Wu Jing Shen - Päť spirituálnych esencií

 • YUAN SHEN a ZHI Shen
 • Vzťah Shen – LING
 • Ling Shen a Ling Hun
 • 5 emanačných svetov vo vzťahu k piatich spirituálnym esenciám
 • Model LUO SHU vo vzťahu k spirituálnym esenciám
 • Podrobných rozbor piatich spirituálnych esencií, čínske znaky, interpetácia
 • Yangová a Yinová cesta Shenu – vzťah HUN a PO
 • Techniky ako uvoľniť HUN z PO
 • Vplyv kmeňov a vetiev na HUN
 • Vplyv Feng SHUI na PO
 • YI a ZHI
 • Poruchy na úrovni spirituálnych esencií, ich diagnostika a princípy harmonizácie
 • Diagnostika a harmonizácia blokov na úrovni emočných, mentálnych a psychických prejavov človeka
 • Vitalizovanie a zakoreňovanie piatich spirituálnych esencií
 • Patológie nebeských kmeňov vzhľadom k spirituálnym esenciám človeka
 • Purifikácia, vitalizácia a zakoreňovanie spirituálnych esencií s využitím techník vnútornej alchýmie

Shi Tian Gan – desať nebeských kmeňov

 • Solárny a lunárny kalendár v čínskej astrológii
 • 24 solárnych období
 • Nebeské cykly veľkého voza a planét
 • DA YUN – veľký pohyb nebeských kmeňov
 • Emanácie vo vzťahu k nebeským kmeňom
 • PU QI a GE QI - Univerzálna a osobná Qi a ich vzájomný vzťah
 • Štruktúra energií nebeských kmeňov
 • Podrobný rozbor čínskych znakov a vlastností nebeských kmeňov
 • Osobnostné, mentálne, emočné a psychologické charakteristiky nebeských kmeňov
 • Princípy harmonizácie patológií nebeských kmeňov
 • Xiang Ke a Xiang Sheng – súhlasná a nesúhlasná qi nebeských kmeňov a ich využitie v terapii a harmonizácii patológií
 • Princípy liečebnej preventívnej harmonizácie
 • Kmeňové body a ich použitie v praxi
 • Vzájomné vzťahy kmeňových bodov
 • Rozplietacie body a ich použitie
 • Rozbor patológií nebeských kmeňov a princípy ich harmonizácie
 • SUI YUN – ročné pohyby yangových a yinových kmeňov
 • Analýza konštitučných faktorov osobnej qi človeka vo vzťahu k ročným pohybom
 • ZHU Yun a KE Yun – princípy hosťa a hostiteľa a ich praktická aplikácia

Shi Er Di Zhi – 12 zemských vetiev

 • Filozofia zemských vetiev a ich vznik
 • Prechod od 5 k 6
 • Podstata čo vyjadrujú zemské vetvy
 • Vzájomné vzťahy interakcie nebeských kmeňov a zemských vetiev na úrovni pilierov
 • Podrobný rozbor 12 zemských vetiev vo vzťahu k hexagramom, pohybu cyklu Jupitera a Solárnym vplyvom, rozbor čínskych znakov
 • Vnútorná štruktúra energií zemských vetiev
 • Vzájomné vzťahy zemských vetiev – Liu Chong – šesť konfliktov, San He – tri harmónie, šesť harmonických kombinácií, vzťahy deštrukcie
 • Osobnostné, mentálne, emočné a zdravotné vplyvy zemských vetiev
 • Patológie zemských vetiev a princípy ich harmonizácie
 • Xiang Ke a Xiang Sheng – súhlasná a nesúhlasná qi zemských vetiev a ich využitie v terapii a harmonizácii patológií
 • Sezónna Qi zemských vetiev a vzťahy Wu Xing
 • Cirkulácia Jing qi podľa pohybu zemských vetiev
 • Prepojenie vetiev na meridiány a vzájomné vzťahy meridiánov
 • Body hlbokých energií zemských vetiev a princípy ich praktickej aplikácie
 • 60 kombinácií nebeských kmeňov a zemských vetiev – rozbor patológií a princípy ich harmonizácie

BAZI – štyri piliere

 • Výpočet úplnej konštitučnej Qi človeka na základe roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia
 • Interpretácia jednotlivých pilierov v praxi
 • Hľadanie silných a slabých prvkov v osobnej qi človeka podľa jeho BAZI
 • Výpočet chýbajúcej QI na úrovni 4 pilierov
 • Divinačné techniky BAZI – ako predvídať kedy nastanú aké typy udalostí v živote človeka
 • Podrobná osobnostná charakteristika človeka za základe jeho BAZI

Liu Qi – šestorá qi

 • Numerické súvislosti a filozofia Wu Jun Liu Qi
 • Rôzne úrovne priemetu Liu Qi
 • Šesť oddielov (divízií) – ich popis a funkcia
 • Vzájomné vzťahy oddielov
 • Patológie oddielov a princípy ich harmonizácie
 • Liu Qi v systéme Wu Xing
 • Liu Qi v systéme troch úrovni Tian, Di, Ren
 • Šesť klimatických faktorov, ich popis a prejav
 • Prejav Liu qi v orgánoch, meridiánoch a zemských vetvách
 • Šesť vrstiev Liu Qi, Liu Shi – šesť období v roku
 • Kvantitatívna a kvalitatívna analýza Liu Qi na úrovni človeka
 • Wu Jun Liu Qi – päť pohybov šestorej qi
 • Si Tian Zhi Qi a Zai Quan Zhi Qi – vládcovia roka
 • Zhu Qi a Ke Qi – princíp hosť a hostiteľ
 • Vzájomné vzťahy šiestich oddielov a ich použitie na harmonizáciu organizmu
 • Shun Hua, Tian Xing – prospešný a nevhodný generátor, prospešný a nevhodný ničiteľ
 • Vzájomné vzťahy nebeských kmeňov, zemských vetiev a oddielov
 • Špeciálne ročné stretnutia – päť typov

Podrobný rozbor patológií a princípy harmonizácie

 • Výpočet a podstata chýbajúcich orgánov v konštitučnej qi človeka
 • Výpočet opravnej konštitučnej qi
 • Výpočet opravnej divízie
 • 120 kombinácií nebeských kmeňov, zemských vetiev a oddielov
 • Pulzová diagnostika kvantitatívnych aj kvalitatívnych zmien na pulze
 • Podrobný rozbor mechanizmov ich patológií a princípy harmonizácie
 • Stanovenie princípov stratégie liečby
 • Pozorovanie príznakov a ich transformácia na princípy kmeňov a vetiev
 • Výber konštitučne vhodných meridiánov
 • Konštitučne zakázané meridiány a body
 • Tendencie vývinu patológií u Yinových a Yangových kmeňov a vetiev

Princípy harmonizácie

 • Využitie wu xing vzťahov – princípy Sheng a Ke na jednotlivých úrovniach reality
 • Harmonizácia patológií šľachosvalových dráh
 • Harmonizácia patológií riadnych meridiánov
 • Harmonizácia Ying Qi
 • Harmonizácia s využitím divergentných meridiánov
 • Podrobný rozbor vnútorného priebehu divergentných meridiánov a ich využitie v praxi
 • Harmonizácia s využitím ôsmych mimoriadnych dráh
 • Harmonizácia s využitím LUO meridiánov
 • Využitie špecifických vnútorných vetiev meridiánov – Yang Jiao Hui, Hui spojenia, Shu spojenia a spojenia štyroch morí
 • 13 špecifických vnútorných vetiev a ich použitie

Použitie kategórií bodov v systéme kmeňov a vetiev

 • Princípy a stratégie výberu bodov
 • Použitie LUO, Yuan a Xi bodov
 • Využitie Zu LUO Xue – skupinových luo bodov
 • Využitie Wu Shu Xue v kmeňoch a vetvách
 • Xing Xue , Xíng Xue, Zhi Xue, Zhi Xing Xue a Gan Xue – špecifické body v systéme kmeňov a vetiev
 • Mu Xue a Bei Shu Xue – indikácie a kontraindikácie použitia mu a shu bodov v konštitučnej harmonizácii organizmu
 • Tri skupiny Shu bodov a ich praktické využitie
 • Wai Shu Xue – extra transportačné body
 • Liu Xia He Xue – dolné body spojenia a ich použitie
 • Wei Qi Xue – posilnenie ochrannej funkcie organizmu
 • Gen Jie Xue – dva systémy bodov koreňa a ovocia
 • Qian Chuang Xue – využitie bodov okien do neba
 • Si Hai – body štyroch morí
 • Ba Hui Xue – osem zhromažďovacích bodov
 • Použitie bodov mimoriadnych drách – princípy a techniky ich kombinácie
 • Kontraindikácie pri používaní bodov mimoriadnych dráh

Harmonizácia zvláštnych psychických, mentálnych a emočných stavov

 • Koncept GUI – duchov v starej taoistickej tradícii
 • Rozbor čínskych znakov
 • Gui v starej praxi taoistickej mágie
 • Podstata Gui a ich prejav v človeku
 • Mechanizmus atakovania človeka GUI
 • Ochrana človeka pred vplyvom Gui
 • Atak Gui v okamihu inkarnácie človeka
 • Gui viazané na priestor
 • Špeciálne formulky na harmonizáciu psychických a hlbokých mentálnych a emočných problémov
 • formulka vonkajšieho a vnútorného draka
 • použitie Sun Si Miao GUI XUE – princípy aplikácie bodov duchov
 • zemské vetvy a body duchov, metodika aplikácie bodov duchov podľa denných a hodinových časových vplyvov
 • diagnostika patológií pre indikáciu použitia bodov duchov
 • praktická aplikácia harmonizácie pomocou bodov duchov
 • techniky ochrany terapeuta pri práci s Gui
 • formulka Yinovej a Yangovej depresie
 • Technika 28 lunárnych staníc – body duchov a zemské body
 • 5 Dračích pazúrov

Univerzálna QI

 • Preventívna harmonizácia organizmu
 • Harmonizácia v patológii
 • Ročné vplyvy, ich všeobecné tendencie k patológiám a ich interakcia s osobnou konštitučnou qi človeka
 • Harmonizácia osobnej qi človeka na základe ročných vplyvov
 • Denné a hodinové vplyvy
 • Výber prospešných meridiánov a zakázané meridiány podľa denných a hodinových vplyvov kedy sa robí terapia
 • Zakázané meridiány podľa denných vplyvov
 • Zakázané meridiány podľa mesačných vplyvov
 • Zakázané oblasti tela pre napichovanie na základe časových vplyvov
 • Otvorené hodinové body obzvlášť vhodné pre akupunktúru
 • Zi Wu Liu Zhu – prvá a druhá metóda otvorených bodov
 • Ling Gui Ba Fa
 • Technika trojitého ohrievača – trigramy orgánov a oblasti tela


Zaujíma Vás tematika čínskej medicíny a qi gongu?

Pozrite si bohatú ponuku ďalších praktických tréningov, seminárov, kurzov a školení na www.tradicne-feng-shui.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0902 904 243 alebo mailom:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Tradičné feng shui - úvod