Tlačiť
PDF

Techniky 9 ihiel v klasickej akupunktúre

Techniky 9 ihiel v klasickej akupunktúreTermín: 6.3.2020
Miesto: Nitra
Cena: 60 €

Techniky 9 ihiel v klasickej akupunktúre

Čo je technika 9 ihiel?

V klasickom diele čínskej medicíny Ling Shu v prvej, siedmej a 78 kapitole nachádzame informácie o používaní deviatich typov akupunktúrnych ihiel na liečbu človeka. Počas ďalšieho historického vývoja praxe čínskej medicíny sa postupne týchto pôvodných 9 ihiel nahradilo modernou verziu jedného typu ihly, ktorý sa používa najčastejšie v dnešnej akupunktúre.

Účinky, ktoré sa dosahovali používaním rôznych ihilel sa postupne nahradili vývojom techník práce s jednou ihlou eventuálne rôznych akupresúrnych techník používaných aj bez ihličiek. Úlohou týchto techník je vyvolať špecifický účinok v toku qi v rôznych hĺbkach a úrovniach organizmu za účelom harmonizácie nerovnováhy, vypudenia patogénov, vitalizácie funkcií, chladenia alebo zahrievania organizmu a podobne. To všetko sa dosahuje správnou technikou používanou na akupunktúrnom bode.

Ak stimulujeme rovnaký akupunktúrny bod ale rôznou technikou, tak spúšťame odlišné procesy v organizme. Znalosť týchto techník umožňuje každému praktikovi, ktorý používa akupunktúrne body na harmonizáciu organizmu zosilniť terapeutický zámer a urýchliť regeneráciu človeka.

Techniky 9 ihiel v klasickej akupunktúre

Ako bude kurz prebiehať?

Budeme kombinovať teoretickú časť s následným praktickým precvičovaním. Každú prebratú tému si všetci budete mať možnosť aj prakticky precvičiť.

Čo všetko sa na kurze naučíte?

 • Akto vnímať pocit prítomnosti Qi (De Qi) po aktivovaní akupunktúrneho bodu
 • Aké sú typy starých ihiel a ako sa používali
 • Ktoré techniky manipulácie s ihlami nahrádzajú pôvodných 9 typov ihiel
 • Tri úrovne hĺbky akupunktúrnych bodov - WEI, Ying a Yuan a ich použitie
 • Význym hĺbky, smerovania a manipulácie ihiel alebo akupresúrnych techník počas aktivovania akupunktúrnych bodov
 • Vibračné techniky v troch úrovniach
 • Techniky zobania
 • Krvavé techniky, techniky DSD a SDS na divergentné meridiány
 • Techniky škriabania povrchu
 • Rotačné techniky a ich ich účinok na qi
 • Rýchlosť aktivovania a deaktivovania akupounktprnych bodov a ich vplyv na terapiu
 • Princípy otvárania a zatvárania akupunktúrnych bodov
 • Synchronizácia dychu pri aktivovaní akupunktúrnych bodov
 • Techniky ochladzovania zápalových a horúcich patológií
 • Technika zahrievania ohnivej hory
 • Rozptyľovanie vnútornej prázdnej horúčosti
 • Aktivovanie Zhen qi z hĺbky na povrch
 • Techniky tonizácie qi, Yinu a Yangu
 • Podporenie stúpania Qi nahor
 • Podporenie poklesu qi nadol
 • Podporenie vzostupu qi
 • Praktický nácvik zručností na rôznych pracovných pomôckach

Osvedčenie o kurze
Čo všetko je zahrnuté v cene?

 • Študijné materiály ku kurzu
 • Prax naživo v rozsahu jeden deň
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia


Pre koho je kurz určený?

 • Pre záujemcov o hlbší vhľad do teórie a praxe čínskej medicíny
 • Pre masérov, terapeutov, praktikov qi gongu a bojových umení
 • Pre každého, kto má záujem aktívne pracovať na podpore svojich autoregeneračných schopností a prevencii pre udržanie rovnováhy organizmu

Aké sú požadované vstupné znalosti?

Pre účasť na kurze sú požadované základné znalosti z oblasti teórie čínskej medicíny a akupunktúrnych bodov.

Ako bude kurz a štúdium prebiehať?

 • Jednoducho a názorne - to najlepšie z čínskej medicíny dostanete s množstvom obrázkov a pomôcok aby ste informácie ľahko uchopili
 • Prakticky - budete študovať to s čím sa v živote skutočne môžete bežne stretávať a čo môžete veľmi dobre použiť
 • S radosťou a hravosťou - budete si môcť veľa techník prakticky vyskúšať a natrénovať aby sme prepojili teoretické informácie a prax


Pozrite si krátku videoukážku zo školenia o čínskej medicíne