Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
návrat domov - titulná stránka
NÁVRAT
DOMOV
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
PRIHLÁSIŤ SA
VIDEOPORTÁL
Taoistická medicína - 03 - Zemské vetvy
Taoistická medicína - 03 - Zemské vetvy
Trvanie: 4 dni
Miesto: online
Akciová cena bez DPH 192 € (240 €)
Akciová cena s DPH 230 € (288 €)
Akcia platí do: 25.05.2024
 

Krátke predstavenie kurzu

Zemská liečba - online verzia

Pozrite si videoupútavku ku kurzu

Tento kurz je tretím modulom z dvojročného kurzu Taoistickej medicíny.


Čo všetko sa v tomto module naučíte?

✅ Ako liečiť konštitučné zdravotné problémy podľa dátumu narodenia

✅ Ako sa robí Zemská liečba na chronické ochorenia

✅ Aká je vhodná prevencia podľa dátumu narodenia


Podstata 12 zemských vetiev

✅ Podstata 12 Zemských vetiev a ich použitie na diagnostiku a liečbu

✅ Transformácie energie z Nebies na zem

✅ 12 kvalít jednej Qi

✅ Vzťahy medzi západným a čínskym zvieratníkom


Vlastnosti zemských vetiev

✅ Polarita dvanástich zemských vetiev

✅ Horizontálna a vertikálna os vývoja energie

✅ Súhlasná a nesúhlasná qi zemských vetiev

✅ Ji Qi - sezónna qi zemských vetiev a jej použitie v terapii


Akupunktúra podľa zemských vetiev

✅ Body vetiev a ich využitie v akupunktúrnej praxi

✅ Technika poludnie - polnoc

✅ Použitie transformačných bodov sezóny

✅ Harmonizácia pomocou horizontálnej a vertikálnej štvorice bodov

✅ Body vetiev a ich využitie v akupunktúrnej praxi


Vnútorné energie Zemských vetiev

✅ Dve energie vetiev a ich praktické použitie

✅ Vetvy a konštitučné predispozície

✅ Konštitučné zdravotné tendencie yinových a yangových vetiev

✅ Zu Luo Xue - skupinové luo body troch harmónií vetiev a ich praktické použitie

✅ Vstupné a výstupné body toku Ying Qi

✅ Diagnostika a terapia podľa orgánových hodín a cirkulácie qi v zemských vetvách


Vzťahy medzi Nebeskými kmeňmi a Zemskými vetvami

✅ Skryté Nebeské kmene v zemských vetvách

✅ Penetrácia rovnakej fázy qi medzi Nebesiami a Zemou

✅ 60 kombinácií Nebeských kmeňov a Zemských vetiev

✅ Vývoj patológie

✅ Mimoriadne a zvláštne kombinácie kmeňov a vetiev


Vzťahy medzi vetvami

✅ Princípy kombinácií vetiev

✅ Smerové kombinácie

✅ Šesť harmonických kombinácií a tri harmónie

✅ Tresty v zemských vetvár a ich zdravotné prejavy

✅ Šesť disharmonických kombinácií a zdravotné patológie

✅ Vzťahy deštrukcie medzi vetvami


Podrobný rozbor Zemských vetiev

✅ Rozbor podstaty energie každej z dvanástich zemských vetiev

✅ Zdravotné tendencie podľa dátumu narodenia a vplyvov zemských vetiev

✅ Praktické rady na prevenciu a životosprávu podľa zemských vetiev

✅ Vplyv zemských vetiev na osobnosť človeka, jeho temperament, emócie a spôsob myslenia

✅ Ako vplýva energia zemských vetiev na konštitučné telesné typy a ako ich diagnostikovať pozorovaním

✅ Praktické ukážky a príklady


Princípy liečenia a praktické kazuistiky

✅ Liečenie podľa kombinácie nebeských kmeňov a zemských vetiev

✅ Liečenie podľa konštitučnej mapy

✅ Veľa praktických kazuistík a nácvik čítania konštitučných máp

✅ Princípy alchymistickej akupunktúry

✅ Alchymistické techniky napichovania akupunktúrnych bodov

✅ Vzťahy orgán, meridián a akupunktúrny bod

✅ Technika Nebesia a Zem

✅ Technika Nebesia, Zem a Človek


Praktické cvičenia Qi Gong

✅ Cvičenia qi gong (čchi kung) na podporu a harmonizáciu vnútornej energie pre terapeutov

✅ Vitalizácia a harmonizácia troch dantianov

✅ Harmonizácia 12 meridiánov

✅ Aktivovanie ochrannej wei qi

✅ Vnútorná kultivácia terapeuta

✅ Qi gong meditácie na rozvoj a vitalizáciu vnútornej energie


Pozrite si Webinár o Taoistickej medicíne

 
Kontakt:
Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook