Nastavenie Cookies
Povolenie pre optimálne fungovanie e-shopu
Náš eshop používa súbory cookies, ktoré potrebuje k tomu, aby správne fungoval,
dobre sa ovládal a aby sa vám najmä zobrazili relevantné ponuky.
 
Podrobné nastavenia

Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
návrat domov - titulná stránka
NÁVRAT
DOMOV
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
PRIHLÁSIŤ SA
VIDEOPORTÁL
Spagýria rastlinná alchýmia - II. beh / 3. ročník štúdia naživo
Spagýria rastlinná alchýmia - II. beh / 3. ročník štúdia naživo
Termín: 17.11.2023 - 19.05.2024
Trvanie: 1 rok
Miesto: Hrabiny - Nová Baňa
Cena bez DPH 480 €
Cena s DPH 576 €
 

Trojročný kurz hermetickej tvorby a používania bylín a bylinných preparátov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre úprimných záujemcov o hlbšie poznanie spagyrickej liečby.


Harmonogram štúdia

V rámci roka budú 4 stretnutia raz za štvrťrok vždy v piatok od večere (18:00 až 22:00), sobota celý deň (9:00 až 18:00) a nedeľa do obeda (9:00 - 13:00).

Termíny stretnutí 1. ročník štúdia:

Táto časť už prebehla naživo a môžete si ju zakúpiť online tu.

https://www.tradicne-feng-shui.sk/eshop/sluzba-Spagyria-rastlinna-alchymia---1--rocnik-studia---online-99599583-81162109


Termíny stretnutí 2. ročník štúdia:

5. časť - 19.8. - 21.8.2022

6. časť - 18.11. - 20.11.2022

7. časť - 17.2. - 19.2.2023

8. časť - 19.5. - 21.5.2023

Termíny stretnutí 3. ročník štúdia:

9. časť - 18.8. - 20.8.2023

10. časť - 17.11. - 19.11.2023

11. časť - 16.2. - 18.2.2024

12. časť - 17.5. - 19.5 2024


Obsahová nápň kurzu

Teoretické princípy

 • História alchýmie a spagýrie, porovnanie spagýrie a alchýmie
 • Opus Magnum a Opus Minor
 • Podstata a filozofické princípy spagýrie
 • Čo je cieľom spagýrie
 • Čo sú nástroje spagýrie
 • Princípy rozdeľovania, prečisťovania a spájania
 • Porovnanie spagýrie a homeopatie, aromaterapie, fytoterapie a pod.
 • Aké sú rozdiely medzi bežnou tinktúrou, čajom, homeopatikom, esenciálnym olejom, minerálnou soľou a rôznymi formami spagyrických preparátov
 • Byliny ako živé bytosti
 • Inkarnácia a reinkarnácia rastlinných bytostí
 • Fixný a volatilný rastlinný kameň
 • Pojmy spagýrie, dôležité diela o spagýrii a symbolika
 • Práca s vibráciami
 • Koncepcia vzniku života z alchymistického pohľadu
 • 12 spagyrických operácií
 • Tri princípy a štyri elementy
 • Oheň a jeho princípy
 • Nádoby
 • Kvintesencia
 • Anima Mundi
 • Úrovne reality
 • Spagýria ako nástroj poznávania
 • Spagýria ako nástroj vnútornej premeny

Praktické aplikácie

 • Tvorba spagyrických liečivých preparátov ako čistá medicína
 • Tvorba spagyrických rastlinných tinktúr, elixírov a esencií
 • Clyssus, ENS, podstata menstra a jeho použitie
 • Tvorba hydrolátov
 • Extrakcia troch princípov z rastlín
 • Použitie spagyrických preparátov v kozmetike (maste, oleje, krémy, soli do kúpeľa, mydlá, balzámy...)
 • Použitie spagyrických preparátov v homeopatii a aromaterapii
 • Použitie spagyrických preparátov na zvýšenie energetických vibrácií stravy
 • Použitie spagyrických preparátov na obradné, rituálne a ceremoniálne účely, tvorbu osobných ochranných a vitalizujúcich nástrojov

Nástroje

 • práca s nástrojmi pre Opus Minor
 • Nástroje pre incineráciu a kalcináciu
 • Nástroje pre fermentáciu
 • Nástroje pre extrakciu minerálnych solí
 • Malé domáce lab-oratórium
 • Práca s kovom a sklom

Alchýmia vody

 • Podstata vody z alchymistického pohľadu
 • Posvätná geometria vody
 • Pamäť a vedomie vody
 • Výber vody - rozdiely a použitie
 • Živá a mŕtva voda
 • Duch oživujúci vodu
 • Princípy fermentácie vody
 • Príprava vodných elixírov
 • ANJELSKÁ VODA, Archeus, GUR - podstata a tvorba
 • Extrakcia troch princípov z vody
 • Extrakcia štyroch elementov z vody
 • Opätovné spojenie 4 elementov a troch princípov
 • Princípy destilácie vody
 • Čo sa deje pri destilácii z alchymistického pohľadu
 • Otvorená a uzavretá redestilácia vody
 • Používanie spagyricky upravenej vody
 • Princípy extrakcie 12 esenciálnych solí pomocou vody
 • Použitie 12 esenciálnych solí z vody na konštitučnú harmonizáciu podľa osobného horoskopu človeka
 • Princípy purifikácie a exaltácie vody

Tvorba hydrolátov a esenciálnych olejov

 • Výber vhodných substancií pre spracovanie
 • Ako správne nazvbierať a spracovať rastliny pred ich spagyrickým spracovaním
 • Princípy fixnej a volatilnej síry a ich extrakcia z rastlín
 • Extrakcia esenciálnych olejov a hydrolátov z čerstvých rastlín s vysokým obsahom volatilnej síry
 • Extrakcia esenciálnych olejov a hydrolátov z čerstvých rastlín s nízkym obsahom volatilnej síry
 • Práca so sušenými rastlinami
 • Princípy spagyrickej práce s rastlinami obsahujúcimi prevažne fixnú síru
 • Povyšovanie a prečisťovanie extrahovanej síry z rastlín
 • Stabylizácia hydrolátov
 • Použitie hydrolátov a nástroje na posúdenie kvality ich spracovania

Tvorba Merkurických spagyrických extraktov z rastlín

 • Princípy obecného ducha
 • Bezpečnostné zásady pri výbere a uchovávaní ducha rastlín
 • Merkúrius ako intermediátor medzi materiálnym a spirituálnym svetom
 • Použitie ducha na extrakciu duše
 • Rozlíšenie kvality ducha rastlín
 • Spiritus Vini
 • Princípy obecného a individuálneho
 • Extrakcia ducha z rastlín
 • Rektifikácia ducha rastlín
 • Exaltácia ducha rastlín
 • Tvorba spagyrickej tinktúry
 • Tvorba spagyrickej esencie
 • Tvorba spagyrického elixíru

Tvorba minerálnych solí z rastlín

 • Princípy soli
 • Fixná a volatilná soľ
 • Vodorozpustné a vodonerozpustné soli
 • Caput mortum
 • Incinerácia rastlín
 • Princípy kalcinánie rastlín
 • Najčastejšie problémy pri kalcinácii
 • 4 fázy kalcinácie
 • Vzkriesenie osláveného tela rastlinnej bytosti
 • Povyšovanie vibrácií solí
 • Charakteristiky a použitie minerálnych solí v terapii
 • Testovanie kvality solí
 • Otváranie pórov soli - príprava na inkarnáciu rastlinnej bytosti
 • Správne spojenie tela, duše a ducha rastlinnej bytosti

Hermetická astrológia

 • Astrologické princípy pre potreby spagýrie
 • Planetárne dni a hodiny a ich použitie pre správnu prípravu spagyrických operácií
 • Podstata planét, znamení a domov v spagýrii
 • Aspekty planét a ich použitie pre prípravu spagyrík
 • Správne načasovanie podanie spagyrického lieku pre pacienta
 • Analýza horoskopu človeka
 • Vyhľadanie škodcu a pomocníka podľa horoskopu človeka a následná príprava a podanie spagyrických preparátov podľa astrologických súvzťažností
 • Príprava 7 planetárnych rastlinných esencií
 • Praktické použitie 7 planetárnych rastlinných esencií
 • Príprava 12 esencií znamení a ich použitie
 • Lunárna a solárna astrológia a ich vplyv na spagyrické operácie, zber a prípravu bylín
 • Diagnostika zdravotného stavu človeka na základe jeho horoskopu - princípy astromedicíny
 • Náuka o hermetických signatúrach a jej praktické použitie
 • Vplyv astrologických domov na spagyrické operácie
 • 12 znamení a 12 esenciálnych minerálnych solí 

Kabala

 • Prijímanie Svetla
 • Kabalistické kľúče a ich použitie v spagýrii
 • Kabalistická symbolika
 • Teoretická a praktická kabala
 • Použitie písmen a čísiel pre prácu s realitou
 • Použitie stromu sefirot
 • Jákobov rebrík
 • Kabala a planetárne korelácie
 • Princípy Assiah - učinenia
 • Princípy Jeciry - utvárania
 • Princípy Beriah - tvorenia
 • Princípy Aciluth - prastvorenia
 • Otváranie 231 brán
 • 32 ciest
 • Kontrola zostupu a vzostupu

Hermetický herbár

 • Rastliny ako živé bytosti
 • Duch, duša a telo rastlinných bytostí
 • Prejav života rastlinných bytostí
 • Princípy komunikácie s rastlinnými bytosťami
 • Pomoc v evolúcii vedomia rastlinných bytostí spagyrickou cestou
 • Pomoc v evolúcii vedomia od rastlinných bytostí k človeku
 • Obecné semeno a individuálne semeno
 • Voľná a viazaná forma existencie rastlinných bytostí
 • Skúmanie duchovnej podstaty rastlinných bytostí cez ich telo a prejav
 • Nadviazanie kontaktu pred zberom rastlinných bytostí v teréne
 • Štúdium liečebných účinkov jednotlivých rastlinných bytostí na základe princípov hermetických a spagyrických
 • Tvorba hermetického rastlinného herbáru
 • Náuka o astrologických signatúrach rastlín
 • Zber rastlín priamo v teréne a ich príprava
 • Štúdium starých starovekých a stredovekých receptov na rôzne zdravotné problémy

Vnútorná príprava na spagyrickú prácu

 • Meditačné a koncentračné techniky
 • ORA ET LABORA
 • Tematické meditácie na jednotlivé spagyrické operácie
 • Energoinformačná príprava priestoru na spagyrickú prácu
 • Ochrana priestoru
 • Práca s vlastným energoinformačným systémom na bezpečnú spagyrickú prácu
 • Otváranie brán energie v priestore na zvýšenie účinku spagyrických preparátov
 • Čistenie priestoru
 • Uzamknutie priestoru
 • Otvorenie priestoru
 • Fixácia a stabylizácia energií v priestore a substancii
 • Energoinformačná kontrola výsledných spagyrických produktov
 • Zásady bezpečnosti pri práci
 • Energoinformačné procesy prebiehajúce počas spagyrických operácií
 • Testovanie komu je možné podať spagyrický preparát a za akých okolností
 • Používanie spagyrických preparátov pre individuálnu spirituálnu cestu
 

Kontaky:

Ing. Norbert Synčák
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk +421 (0)902 904 243
Technická a administratívna podpora, faktúry
administrativa@metatron.sk +421 (0)903 808 214

Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook