Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
videoportál
 
VIDEOPORTÁL
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
 
PRIHLÁSIŤ SA
 
Timemanagement V. generácie - online
Timemanagement V. generácie - online
Trvanie: 16 h
Miesto: online
Akciová cena bez DPH 60 € (130 €)
Akciová cena s DPH 72 € (156 €)
Akcia platí do: 19.04.2024
 
Čo sa na tréningu naučíte?
 • Spoznáte ako rozvinúť Váš vnútorný potenciál
 • Naučíte sa ako čerpať energiu z riešenia nových úloh
 • Spoznáte ako plánovať aktivity na základe časových cyklov a kvality energie v čase
 • Dozviete sa ako zvládnuť väčšinu z toho čo si naplánujete
 • Naučíte sa ako vniesť pokoj a viac pohody do osobného aj pracovného života
 • Vyskúšate na sebe silu stáročiami overených techník pre podporu Vašej vitality a samoregenerácie organizmu

Pozrite si videoupútavku a ukážku zo školenia


Komu je tréning určený?

 • Vrcholovým manažérom a riadiacim pracovníkom väčších firiem a spoločností
 • Konateľom a majiteľom menších aj stredných firiem
 • Riadiacim pracovníkom na úrovni stredného manažmentu
 • Pre každého, kto pociťuje, že je „zahltený“ rýchlym pohybom udalostí a vysokým tempom života

Čo je zahrnuté v cene tréningu?

 • Študijný materiál a cvičné príklady
 • Trojmesačná licencia na plný prístup do softvérovej aplikácie na výpočty optimálnych termínov plánovania aktivít
 • Osvedčenie

Požadované vstupné znalosti

Pre účasť na tréningu sa nevyžadujú žiadne povinné vstupné znalosti.

Obsah tréningu Prebudenie Vládcu času

Korene preťaženia alebo prečo sa stávame otrokmi času

 • Ako sa zmenilo naše vnímanie informácií v informačnej dobe
 • Príčiny a mechanizmy, ktoré vplývajú na naše preťaženie v čase
 • Princípy 4. a 5. generácie time managementu
 • Myšlienkové brzdy ako zdroj časového stresu

Princípy času

 • Čo je čas, jeho podstata a prejavy z pohľadu novej fyziky a filozofie veľkých mysliteľov
 • Kvantita a kvalita času
 • Pohyb vedomia po časovej osi
 • Uvoľňovanie starých blokov a napätí
 • Techniky pre uzatváranie nedokončeného
 • Sprítomnenie informácií ako nástroj pre riadenie času
 • Vedomé tvorenie budúceho - vízie, ciele a plány
 • Subjektívne a objektívne vnímanie časového priestoru
 • Vedomé spomalenie a zrýchlenie vnímania času
 • Kompresia času a transformácia myslenia
 • Ako nastoliť rovnováhu medzi pracovným a osobným časom

Princípy 5. generácie timemanagementu - plánovanie v kvalite času

 • časové cykly a analýza kvality energie v čase
 • výber kvalitatívnych časových parametrov pre plánovanie dôležitých aktivít
 • práca so softvérom na vyhľadanie vhodných časových okamihov pre aktivity
 • zladenie povahy aktivít s energiou času
 • vyhľadanie "zlatých" termínov
 • ako sa vyhnúť plánovaniu aktivít v deštruktívnom toku energie

Zlodeji času

 • Spoznanie zlodejov, ktorí Vás najviac okrádajú o drahocenný poklad času na život
 • Vonkajší a vnútorní zlodeji času
 • Ako vstupujú zlodeji do Vášho časového priestoru
 • Technika zabezpečenia vstupných dverí – aby ste už zlodejov nepozývali na návštevu
 • Premena zlozvykov na návyky alebo ako zmeniť vnútorných zlodejov na darcov času
 • Podrobný audit a „Smart analýza“ vlastných zlodejov času

Princípy tvorenia v čase a priestore

 • Pohyb a kľud – hľadanie zlatého kľúča k tvorivému sebariadeniu
 • Úrovne tvorenia v čase – obsah, proces, výstup
 • Princíp „Pozorovateľa“ – techniky pre podporu kreativity pri investovaní Vašej energie v čase
 • Techniky čerpania energie z uzavretých úloh
 • Práca s informáciami a energiou v čase
 • Uvoľnenie napätia a práca s veľkým tlakom úloh

Vnútorný vhľad a sebapoznanie

 • Uvedomenie si svojej podstaty, charakteru, prirodzenosti a formy prejavu
 • Integrita človeka na úrovni hmotnej, energetickej, emocionálnej, mentálnej a spirituálnej
 • Transformácia mysle a techniky vnútornej kultivácie osobnosti
 • Päť pilierov vnútorného rozvoja
 • Praktický nácvik techník na čerpanie vnútornej energie, sily, uvoľnenia a vnútorného sebapoznania
 • Rozvoj životných priorít – pracovných aj osobných
 • Podrobná analýza faktorov, ktoré pre Vás predstavujú najväčší problém pre produktívne riadenie času a spoločné hľadanie ich riešení

Rovnováha a projekcia sily vedomia

 • Vnútorná a vonkajšia rovnováha a ich vplyv na voľný tok energie
 • Vonkajšie a vnútorné korene nerovnováhy a ich priemet na stagnáciu a poruchy toku energie
 • Techniky zhromaždenia a projekcie sily
 • Tvorenie vlastnej reality života – aplikovanie princípu vedomého zámeru
 • Čistenie vnútra a rozpúšťanie blokov

Plánovanie úloh a aktivít v čase

 • Metodika a techniky plánovania podľa princípov 5. generácie
 • Plánovanie cieľov a priorít
 • Plánovanie činností a potrebných zdrojov na ich realizáciu
 • Definovanie parametrov úloh
 • Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
 • Praktický tréning a analýza na plánovanie dôležitých a naliehavých úloh
 • Ako zastaviť kolotoč zhonu a neustáleho nestíhania vhodným riadením a plánovaním času
 • Destilácia úloh
 • Krátkodobé a dlhodobé plánovanie
 • Plánovanie cyklicky sa opakujúcich úloh a činností
 • Riešenie konfliktov priorít a kritických úloh

Vnútorné techniky pri plánovaní

 • Vnútorné techniky a princípy plánovania – ako pripraviť svoju myseľ a vedomie na plánovanie
 • Technika uzamknutia „Osobného paláca“
 • Vytvorenie pokojného priestoru pre plánovanie v čase
 • Biologické rytmy človeka, výkonnostná krivka a odporúčania kedy a ako plánovať
 • Vnútorné techniky projekcie budúcich vecí v mysli
 • Technika - Tvorba vnútorných pomocníkov
 • Práca s mysľou a emóciami
 • Vnútorné upratovanie
 • Vnútorná odmena
 • Princípy synergie a ich využitie v aktívnom sebariadení

Nástroje a pomôcky pre plánovanie a riadenie času

 • Použitie softvérovej podpory
 • Myšlienkové mapy a možnosti ich využitia pri plánovaní
 • Tvorba vzorov a šablón pre opakované použitie
 • Informačný manažment
 • Vývoj nástrojov zvyšujúcich produktivitu

Kreatívne delegovanie úloh

 • Ako správne delegovať úlohy tak, aby boli splnené v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri delegovaní úloh a ako ich rozpoznať
 • Praktický nácvik techník delegovania a uvedomenie si vlastných chýb
 • Ako prijať delegované úlohy a splniť ich v požadovanej kvalite a načas
 • Najčastejšie chyby pri prijímaní delegovaných úloh a ako sa ich vyvarovať
 • Princípy tvorivého delegovania alebo ako podporiť schopnosť tvorivo myslieť a konať u svojich kolegov
 • Ako produktívne odmietať delegované úlohy
 • Ako neriešiť úlohy za svojich podriadených

Ak máte záujem o uzavretý firemný tréning, kontaktujte nás na info@tradicne-feng-shui.sk pre vypracovanie individuálnej cenovej ponuky.

Kto je Norbert Synčák?

Ing. Norbert Synčák Je je 15 rokov vyhľadávaným školiteľom a odborným konzultantom v oblasti vnútorného rozvoja osobností a firiem, tradičného feng shui, IT a interdisciplinárnych oblastí. Prednášal pre desiatky tisíc poslucháčov vrátane vrcholových manažérov veľkých medzinárodných spoločností. Je pravidelným prednášateľom na medzinárodných kongresoch. Pôsobí ako školiteľ pre trénerov a konzultantov v oblasti IT a tradičného Feng Shui.
22 rokov sa venuje štúdiu vlastností priestoru a času, čínskej metafyzike, filozofii a vnútornému rozvoju človeka. Je viceprezidentom Slovenskej psychotronickej spoločnosti, zakladateľom a majiteľom školiacej firmy Lapis, s.r.o.. Je spoluautorom knihy Perspektívy psychotroniky, psychotronika v 21. storočí (CAD Press) a autorom viacerých menších príručiek pre užívateľov v oblasti IT. Svoje znalosti z oblasti tradičného feng shui nadobudol štúdiom na Mastery Academy of Chinese Metaphysics (Kuala Lumpur, Malajzia). Ako jeden z prvých na Slovensku začal vyučovať techniky autentického feng shui. Jeho seminármi prešli stovky odborných konzultantov, ktorí pôsobia ako poradcovia feng shui na Slovensku a v Čechách. 6 rokov vedie pravidelné tréningy a semináre zamerané na podporu integrity človeka a vlastných samoregeneračných schopností s využitím techník Čchi kungu. Je absolventom štvorročného štúdia tradičnej čínskej a taoistickej medicíny v Prahe. Čchi kung študoval u viacerých zahraničných učiteľov.

 
Kontakt:
Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook