Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
videoportál
 
VIDEOPORTÁL
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
 
PRIHLÁSIŤ SA
 
Akupunktúrne body a meridiány - 08 - Meridián Srdca
Akupunktúrne body a meridiány - 08 - Meridián Srdca
Trvanie: 24 h
Miesto: online
Akciová cena bez DPH 2 761 CZK (3.765 CZK)
Akciová cena s DPH 3 313 CZK (4 518 CZK)
Akcia platí do: 19.04.2024
 

Informácie o štúdiu

V klasických starobylých rukopisoch ako Nei Jing Su Wen-Ling Shu, Nan Jing, a Jia Yi Jing sa nám zachovali cenné informácie o energo-informačnej anatómii človeka, akupunktúrnych bodoch a meridiánoch. Sú zdrojom podrobných hlbokých znalosti o funkcii, účinkoch a vzájomnom prepojení bodov a meridiánov na úrovni fyzického tela, energie, psychických, emočných, mentálnych a spirituálnych úrovní našej existencie. Sú cenným pokladom pre každého praktika čínskej medicíny, qi gongu (čchi kungu), praktikov bojových umení, praktikov masáží tuina, shiatsu, vnútornej alchýme a podobne.

Mojím zámerom je podeliť sa s Vami o podrobné a hlboké informácie, ktoré vychádzajú zo štúdia klasických textov čínskej medicíny a vnútornej alchýmie o účinkoch a vzájomných väzbách akupunktúrnych bodov a meridiánov. Je to zatiaľ môj najväčší a najobsiahlejší vzdelávací projekt, ktorý plánujem dokončiť spolu s Vami v priebehu najbližších troch rokov. Jeho výsledkom ako pevne verím bude komplexné dielo o používaní akupunktúrnych bodov na základe skutočne pôvodnej formy klasicickej čínskej medicíny a akupunktúry, ktorá sa odovzdávala desiatky generácií od učiteľov k ich žiakom a ktorá bola čiastočne prerušená v minulom storočí vznikom oklieštenej formy čínskej medicíny, ktorú dnes poznáme pod názvom tradičná čínska medicína.

Práve najjemnejšie, najsubtílnejšie a z môjho pohľadu kľúčové roviny účinkov akupunktúrnych bodov a meridiánov na úrovni spirituálnych esencií a alchymistických procesov boli takmer kompletne vymazané z moderných učebníc, ktoré sa venujú v celosvetovej literatúre popisu účinkov a použitia akupunktúrnych bodov. Väčšina akupunktúrnych bodov sa v pôvodnej praxi používala často úplne inak ako ich používa dnešná tradičná čínska medicína.

Naša spoločné cesta poznávania bude putovaním po koreňoch, starých prameňoch, čínskych znakoch a hlbokých súvislostiach, ktoré nám starí majstri zanechali. Mám veľkú radosť z možnosti pustiť sa do tohto"Veľkého diela" tvorenia a zdielať jeho plody vo Vašej prítomnosti. Kombinovať budeme tak štúdium teoretické, praktický nácvik lokalizácie bodov v živej anatómii človeka a vnútorné aktivovanie energoinformačného potenciálu každého bodu technikami praktickej alchýmie a qi gongu. Verím, že to bude cesta transformačná pre všetkých, ktorí ňou doputujeme k cieľu...

Obsah kurzu

 • postnatálna cesta vývoja qi
 • priebeh meridiánu srdca
 • priebeh divergentného, šľachosvalového a Luo meridiánu srdca
 • hlavné funkcie orgánu a meridiánu srdca
 • najčastejšie patológie srdca
 • kedy použiť v terapii meridián srdca a kedy sa mu vyhnúť
 • vzájomné väzby srdca a ostnátných orgánov
 • vzťah srdca a krvného obehu
 • Shen - podrobný rozbor spirituálnej esencie
 • Funkcie Shenu
 • Aspekty, atribúty a patológie Shenu
 • Psychika a emócie ohňa
 • Podstata esencie Ling
 • Vzťah Yuan Shen, Zhi Shen a Ling
 • Vzťah Shen a Ling k Hun a Po
 • Prenatálny a postnatálny Shen
 • Zakorenenie Yuan Shenu
 • Vzťah deviatich bodov meridiánu srdca k deviatim hviezdam Veľkého vozu
 • Podrobný rozbor podstaty, symboliky a použitia bodov meridiánu srdca od HT1 do HT9
 • Kombinácie bodov srdca a ich praktické použitie
 • Techniky napichovania
 • 9 klasických ihiel
 • Hĺbka, smer a manipulácia ihly počas napichovania
 • Rotácia ihly pri napichovaní
 • Otvorenie a zavretie bodov po napichnutí
 • Synchronizácia dychu pri napichovaní
 • Tri úroven hĺbky napichovania a ich praktické využitie
 • Zahrievanie a ochladzovanie qi technikou napichovania
 • Tonizácia Yangu a tonizácia Yin
 • Podpora stúpania a klesania qi
 • Vibračné techniky napichovania
 • Techniky napichovania pre šľachosvalové meridiány, divergentné, luo a extrameridiány

Čo všetko je v cene zahrnuté?

 • príručky v slovenčine elektronicky do Vašich tabletov a notebookov

Ukážka z kurzu

Ukážky z používaných obrázkov

Akupunktúrne body a meridiány kurz 8 časť

 
Kontakt:
Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook