Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
videoportál
 
VIDEOPORTÁL
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
 
PRIHLÁSIŤ SA
 
Xuan Kong Fei Xing III - špeciálne štruktúry a kombinácie online
Xuan Kong Fei Xing III - špeciálne štruktúry a kombinácie online
Trvanie: 16 h
Miesto: Priamo u Vás doma
Akciová cena bez DPH 89 € (130 €)
Akciová cena s DPH 107 € (156 €)
Akcia platí do: 19.04.2024
 

Informácie o seminári

Xuan Kong Fei Xing alebo technika "Lietajúcich hviezd" patrí k obľúbeným postupom analýz. Vychádza z teoretických postupov a filozofických princípov tradičného Feng Shui. Umožňuje popísať kvalitatívne vlastnosti konkrétneho priestoru a dynamiku ich premien v čase. Pomocou týchto techník máme možnosť diagnostikovať ako bude vplývať konkrétny priestor na jeho obyvateľov v aktuálnom čase a predvídať zmeny kvality priestoru v budúcnosti.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe.

Obsah seminára priamo nadväzuje na predchádzajúce dva semináre Xuan Kong Fei Xing I a Xuan Kong Fei Xing II.

Môžu kvalitatívne premeny vlastností priestoru v čase vplývať na Vaše životné udalosti?

Teória a princípy uchované v systéme tradičného Feng Shui Xuan Kong Fei Xing poukazujú na vzájomné previazanie našich životných udalostí a zmien, ktoré sa dejú v priestore v premenách kvalít času. Podľa tohto starobylého konceptu vlastnosti časopriestoru, v ktorom pobývame svojím telesným bytím potenciálne podmieňujú možnosti našej realizácie v hmotnom prostredí.

Pomocou pokročilých techník Xuan Kong Fei Xing máte možnosť naučiť sa predvídať a konkretizovať aké udalosti (zdravotné, finančné, pracovné, vzťahové a pod.) môžeme očakávať u konkrétnych obyvateľov, ktorí obývajú určitý priestor v určitom čase. Ak sa naučíte predvídať možné problémy, zároveň dostávate k dispozícii účinný nástroj, ako sa pokúsiť zmenou členenia priestoru eliminovať možnosti ich prejavu a spustenia.

Čo Vás na seminári čaká?

 • Naučíte sa analyzovať tabuľky lietajúcich hviezd ako jednotný celok
 • Naučíte sa kedy je potrebné inak interpretovať štandardný význam 81 kombinácií lietajúcich hviezd
 • Spoznáte ďalšie potenciálne problematické časové vplyvy a dozviete sa ako eliminovať ich pôsobenie
 • Dozviete sa ako správne aktivovať zosilnený potenciál ukrytý v špeciálnych štruktúrach a kombináciách
 • Zvládnete pokročilé techniky ako vybrať a vhodne usporiadať priestor pre konkrétnych obyvateľov
 • Opäť uvidíte desiatky zaujímavých fotografií a obrázkov, ktoré budeme spoločne analyzovať

Komu je seminár určený:

 • Absolventom prvého a druhého seminára Xuan Kong Fei Xing, ktorí majú záujem o hlbšie porozumenie ako zmeny kvality času ovplyvňujú priestor a jeho obyvateľov
 • Konzultantom Feng Shui, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje znalosti z problematiky autentických postupov tradičného Feng Shui
 • Záujemcom o tematiku tradičného Feng Shui
 • Interiérovým dizajnérom, architektom, poradcom v oblasti Feng Shui a nákupu a predaja realít
 • Každému z Vás, kto plánujete kúpu bytu alebo stavbu rodinného domu

Komu seminár nie je určený:

 • Úplným začiatočníkom, ktorí nemajú doposiaľ žiadne ani základné znalosti princípov tradičného Feng Shui
 • Skutočným profesionálom, ktorí sú odborne dostatočne zdatný v tejto oblasti

Obsah seminára Xuan Kong Fei Xing III

Špeciálne štruktúry v systéme Xuan Kong Fei Xing

 • podstata štrukturálnych prvkov
 • mechanizmus pôsobenia štruktúr ako celku
 • vzťah špeciálnych štruktúr k 81 kombináciám lietajúcich hviezd vo Feng Shui
 • princípy aktivácie potenciálu špeciálnych štruktúr

Typy špeciálnych štruktúr v systéme Xuan Kong Fei Xing Feng Shui

Kombinácia LUO SHU 10

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • Kombinácie LUO SHU Xiang XING a ZUO XING
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Lian Zhu San Pan Gua

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • Kombinácie Xiang XING a ZUO XING
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Fu Mu San Pan Gua

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • princípy SAN YUAN
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Fan Yin a Fu Yin

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • Kombinácie Xiang XING a ZUO XING
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Diagram uväznenej prominentnej hviezdy periódy

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • Kombinácie Xiang XING a ZUO XING a ich vzťah k Luo Shu
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Formácia Yinového Ducha

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • polarita trigramov a hviezd
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Formácia Oheň spaľujúci nebeskú bránu

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • interakcia ohňa
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Formácia Kaskádového vetra

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • vzťahy Wu Xing a aktivovanie formácie
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Literárna Formácia

 • charakteristika, mechanizmus a potenciál pôsobenia
 • vzťahy Wu Xing a aktivovanie formácie
 • interpretácia účinku
 • správny spôsob aktivovania kombinácie exteriérovými a interiérovými prvkami

Premenlivé prvky v systéme Xuan Kong Fei Xing Feng Shui

Časové vplyvy hviezd

 • podrobné interakcie ročných a mesačných hviezd

Tai Sui a Sui Po

 • výpočet polohy
 • mechanizmus pôsobenia
 • techniky ošetrenia vplyvu v praxi

San Sha

 • výpočet polohy
 • 4 schémy dvanástich zemských vetiev
 • mechanizmus pôsobenia
 • Sui Sha, Jie Sha, Zai Sha
 • techniky aplikácie v praxi

Ming Gua

 • interakcia osobného trigramu, vodných a horských hviezd
 • posúdenie kompatibility osôb a priestoru
 • výber vhodnej pozície v interiéry pre konkrétne osoby
 • interakcie premenlivých časových vplyvov s Ming Gua

12 zemských vetví v priestore a čase

 • výpočet osobnej zemskej vetvy človeka
 • pozície zemských vetví v systéme 24 hôr v priestore a čase
 • 4 schémy zemských vetiev a ich vzájomné interakcie
 • aktivovanie sektorov zemských vetiev exteriérovými vplyvmi a ich priemet na konkrétne osoby
 • pravidlá pre umiestnenie vstupných dverí, ohňa v kuchyni a postele v systéme 12 zemských vetiev

Techniky pohybu vodného draka

 • pohyb vodného draka v exteriéry a interakcie vodných hviezd
 • pohyb vodného draka v interiéry a interakcie vodných hviezd
 • aktivácia priaznivých vplyvov pohybom vodného draka
 • eliminácia problematických vplyvov pohybom vodného draka

Kazuistiky a prípadové štúdie

 • ukážky kazuistík z praxe a riešenie prípadových štúdií
 • analýza bytov v činžiakoch

Ukážky z kurzu:

On line kurz Lietajúce hviezdy feng shui III

 
Kontakt:
Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook