Nastavenie Cookies
Povolenie pre optimálne fungovanie e-shopu
Náš eshop používa súbory cookies, ktoré potrebuje k tomu, aby správne fungoval,
dobre sa ovládal a aby sa vám najmä zobrazili relevantné ponuky.
 
Podrobné nastavenia

Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
návrat domov - titulná stránka
NÁVRAT
DOMOV
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
PRIHLÁSIŤ SA
VIDEOPORTÁL
12 bodov inkarnácie Ducha - 1. časť
12 bodov inkarnácie Ducha - 1. časť

Krátke predstavenie kurzu

Čomu sa budeme na kurze venovať?

Kurz 12 bodov inkarnácie duchaDuch Shen bol považovaný za najdôležitejší aspekt pôvodnej akupunktúry. Podľa klasického diela Lingshu (8. kapitola) je duch Shen najhlbším koreňom akupunktúrnej liečby. V starých rukopisoch máme možnosť nájsť podrobný popis procesu inkarnácie ducha Shen do fyzického tela po počatí, ktorý prebieha v niekoľkých fázach symbolicky a numericky vyjadrených cez 12 stavov, ktoré korelujú s 12 znameniami čínskeho zvieratníka a manifestujú sa v 12 riadnych meridiánoch ľudského tela. Nebesia tvoria vzor pre prejav energie v ľudskom tele na tvorbu jeho formy (Xing). Duch Shen vstupuje do fyzického tela, aby ho oživil a smeroval jeho evolúciu k Nebesiam, ktoré sú jeho pôvodnou podstatou. Materiálny svet umožňuje vytvoriť formu pre Ducha a udržuje ho v pevnej podobe. Materiálny svet vytvára zároveň aj prekážky, ktoré duch Shen musí prekonávať. V tomto procese evolúcie vo fyzickej rovine môže dochádzať k rôznych patológiám blokád, ktoré brzdia spirituálny vývoj človeka, oslabujú jeho vitálne funkcie, zastierajú schopnosť byť v kontakte vedome s prvotným svetlom svojho Nebeského bytia. 

Pre vonkajšie patológie, ktoré sa týkajú blokád oslabujúcich prejavenie sa ducha vyvinul Sun Si Miao techniky 13 bodov ducha (Gui). Ak však dochádza k blokádam ducha z vnútorných príčin, používal sa na harmonizáciu systém práce s 12 bodmi ducha, ktoré majú vo svojom názve znak Shen. Proces materializácie ducha Shen prebieha v 4 fázach, ktoré sú previazané vždy na skupinu troch akupunktúrnych bodov, ktoré umožňujú harmonizovať príslušné patológie a blokády. Voľný tok energie v týchto štyroch fázach umožňuje, aby sa Duch Shen plnohodnotne mohol inkarnovať a zakoreniť vo fyzickom tele a tiež, aby mal voľnú cestu návratu späť na Nebesia.

Cieľom kurzu bude podrobne priblížiť celú teóriu inkarnácie ducha Shen v 4 fázach vrátane diagnostiky a terapie PROBLÉMOV NA HLBOKÚ SPIRITUÁLNU HARMONIZÁCIU ČLOVEKA, ČO PREDSTAVUJE NAJSUBTÍLNEJŠIE TECHNIKY LIEČBY, KTORÉ KLASICKÁ ČÍNSKA MEDICÍNA VYVINULA.

Kurz bude rozdelený na dve jednodenné časti, v ktorých postupne prejdeme celú teóriu aj prax, ktorú je možné aplikovať akupunktúrou, akupresúrou, použitím esenciálnych olejov na akupunktúrne body ako aj ďalšími technikami.

Bližšie info o kurze

Technika 12 bodov ducha podporuje:

 • prejasnenie vedomia a mysle človeka a ich lepšie prepojenie s telom a jeho funkciami
 • schopnosť vedome naplniť zmyseľ a poslanie svojho života
 • prečistenie karmických záťaží
 • hlboké uvoľnenie mentálnych a emočných blokád
 • podpora vlastného sebaspoznania
 • lepší kontakt s vlastnou intimitou a vnútornými pocitmi šťastia
 • ak má človek problém dosiahnuť dlhodobo trvalé a funkčné harmonické vzťahy v živote
 • ak je slabá intuícia a pocity prekážok a blokád brániacich vývoj človeka
 • ak človek nevie byť v správnom čase na správnom mieste 
 • ochrana pred negatívnymi vplyvmi z okolia

V cene je zahrnuté:

1.) príručka ku kurzu
2.) video záznam z kurzu
3.) Osvedčenie o absolvovaní kurzu


Pre koho je kurz určený?

 • Pre záujemcov o hlbší vhľad do teórie a praxe čínskej medicíny
 • Pre masérov, terapeutov, praktikov qi gongu a bojových umení
 • Pre každého, kto má záujem aktívne pracovať na podpore svojich autoregeneračných schopností a prevencii pre udržanie rovnováhy organizmu

Aké sú požadované vstupné znalosti?

Pre účasť na kurze nie sú požadované žiadne vstupné znalosti.

Ako bude kurz prebiehať?

 • študujete v pohodlí Vášho domova
 • kompletné podklady ku kurzu vám zašleme okamžite po prijatí úhrady za kurz
 • nie ste viazaný žiadnym presným dátumom kurzu
 • dátum, čas a tempo štúdia si volíte podľa Vašich potrieb
 • ku každému on-line kurzu máte neobmedený prístup k videám
 • každé video si môžete pozrieť aj viac krát, zastaviť aj vrátiť sa k informáciám, ktoré potrebujete počuť opakovane
 • všetky videá sú nahrávky zo živých školení vrátane otázok a odpovedí
 • súčasťou každého on-line kurzu sú aj študijné materiály v elektronickej podobe
 • nie je potrebné nič inštalovať na počítač
 • videá su umiestnené na videoportáli Vimeo, ktorý funguje podobne ako Youtube
 • videá si môžete pozerať cez počítač, notebook, tablet alebo mobil


Obsah celého kurzu v rozsahu 2 x 1 deň

 • Podstata ducha Shen
 • 4 fázy inkarnácie ducha
 • príčiny blokád a ich prejavy
 • diagnostika na štyroch fázach inkarnácie
 • Patológie zakoreňovania ducha Shen v esencii Jing
 • Jingshen - podstata
 • Shenming - život a duch
 • Xing - ľudská podstata a prirodzenosť
 • Qing - funkcie emočnej roviny
 • Vzťah Xin, Qing, Ming a Gui - rozbor filozofických pojmov
 • Metodika aplikácie akupunktúrnych bodov
 • 12 bodov ducha a ich rozdelenie na 4 fázy
 • Tri úrovne bodov - Nebesia, Zem a človek
 • Použitie esenciálnych olejov na 12 bodov ducha
 • Vortex tvorenia a veža ducha
 • Kombinácia hmoty a ducha
 • Princípy osudu v Daodejingu
 • Osud a ľudská podstata
 • Predkovia ducha
 • Stabilita ducha v prechodových fázach
 • Žlté nádvorie
 • Transformácie ducha Shen
 • Nesmrteľnosť ducha a jadeit
 • princípy ohňa a vody
 • alchymistické transformácie
 • Prenatálna a postnatálna brána
 • Gao a Hung a ich vzťah k duchu Shen
 • Neliečiteľné ochorenia
 • Dvojitý prechod
 • koreň ducha a úloha žlčníka v zakoreňovaní ducha Shen
 • Pôvodný duch Yuan Shen
 • Most medzi sakrálnym a profánnym
 • Oltár ducha a chrám predkov
 • tvorba posvätného priestoru
 • Kultivácia cností a pečať ducha
 • Jas ducha a harmonizácia slnka a mesiaca
 • funkcie zvláštnych orgánov v procese inkarnácie
 • žlčník ako matrica pre ducha
 • prevod svetla
 • Sála predkov a mentálno emočné transformácie
 • Cesta ducha a otrávenie srdca
 • poškodzovanie červami a patológie GU
 • Cesta démonov
 • rodinná karma a kniha premien
 • Skladisko ducha a zakoreňovanie srdca
 • prítomnosť božstva v centre
 • zostup a vzostup ducha a jeho návrat
 • vnútorná a vonkajšia iniciácia
 • nebeské telá a predkovia
 • hviezdny duchovia, mliečna dráha
 • význam hornej hviezdy
 • božstvá v nebeských konšteláciách
 • tanec kráľa šamana
 • Chong Mai a Shen
 • božské prepojenie
 • Veľká jednota
 • Brána ducha - ochrana a kultivácia
 • Radostivosť a potešenie
 • praktické aplikácie bodov

Pozrite si 20 minútovú videoukážku z kurzu s 1. časti

Ukážky z používaných obrázkov

Kurz 12 bodov inkarnácie ducha

 

Kontaky:

Ing. Norbert Synčák
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk +421 (0)902 904 243
Technická a administratívna podpora, faktúry
administrativa@metatron.sk +421 (0)903 808 214

Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook